Pandemija ogrozila izplačila dividend

NatisniNatisni

Medij: Radio Slovenija 1, program A1 Avtorji: Urška Jereb Teme:  mali delničarji Datum: Petek, 21. avgust 2020 Čas: 13.43

PETER MOČNIK (voditelj) Pandemija je v finančnem svetu ogrozila izplačila dividend. Potem ko so se za ta korak že odločili v bankah, so temu sledile tudi zavarovalnice. Agencija za zavarovalni nadzor je tako zavarovalnicam podaljšala priporočilo lastnikom, naj si del dobička za lani v imenu ohranitve kapitalske trdnosti svojih naložb ne izplačajo. Urška Jereb.

URŠKA JEREB (novinarka) Slovenske zavarovalnice so prvi val epidemije preživele brez večjih prask, njihova kapitalska ustreznost sega prek 200% in večina ima polletne rezultate primerljive lanskim. Ne pa vse, opozarja direktor Agencije za zavarovalni nadzor, Gorazd Čibej.

GORAZD ČIBEJ (direktor Agencije za zavarovalni nadzor) Zato se je agencija tudi kot neodvisen regulator odločila in tudi izdala priporočilo zavarovalnicam, v katerem zavarovalnicam priporoča, da tudi po 1.10.2020 zadržijo izplačila dividend, dokler ne bodo izdana mnenja revizorjev k letnim poročilom za leto 2020. Osnovni motiv je tudi povečati odpornost zavarovalniškega sektorja na prihajajoča tveganja.

URŠKA JEREB (novinarka) Možnost za izplačilo dividend sicer še vedno obstaja.

GORAZD ČIBEJ (direktor Agencije za zavarovalni nadzor) Ker pa so zavarovalnice tudi zaradi različnih poslovnih modelov za pandemijo različno prizadete, agencija tudi ne izključuje možnosti, da se posameznim subjektom nadzora tudi odločijo za izplačilo dividend. Vse zavarovalnice, ki bi se odločile za izplačilo dividend, pa bodo morale to svojo odločitev agenciji tudi kvalitativno in kvantitativno utemeljiti, pri čemer bodo ti rezultati temeljili, izračuni in rezultati temeljili na rezultatih tudi testiranja izjemnih situacij.

URŠKA JEREB (novinarka) Kako bodo ravnali v Zavarovalni skupini Sava? Članica uprave Polona Pirš Zupančič.

POLONA PIRŠ ZUPANČIČ (članica uprave v Zavarovalni skupini Sava) Seveda smo priporočilo agencije že v prvem pozivu upoštevali. Poziv agencije, nov poziv agencije, ko bo prišel v hišo, bomo seveda podrobno proučili in videli, kakšne možnosti za izplačilo dividende, v kolikor jih bo seveda regulator dopustil. Bomo ponovno analizirali situacijo in predlagali pač dividende ja ali ne, skladno z njihovimi priporočili, tako kot smo naredili prvič.

URŠKA JEREB (novinarka) Medtem ko je Zavarovalnica Triglav v prvem polletju pridelala dobrih 40.000.000 EUR dobička pred davki, kar je 3 odstotke manj kot v enakem obdobju lani, je Zavarovana skupina Sava čisti dobiček na račun prevzema življenjske zavarovalnice Vita okrepila za 42% na 32.000.000 EUR. K dobremu rezultatu, ki ga je Sava objavila včeraj, je po besedah članice uprave Polone Pirš Zupančič prispevala tudi karantena.

POLONA PIRŠ ZUPANČIČ (članica uprave v Zavarovalni skupini Sava) Škodno dogajanje ni bilo tako intenzivno v času karantene, veliko manj prometnih nesreč, posledično manj škod iz tega naslova. Negativen vpliv je bil sicer tudi gibanje na finančnih trgih. V aprilu, ko so padli finančni trgi, večji vpliv predvsem na stanje sredstev upravljanja naših pokojninskih družb in pa Save Infond, vendar do konca prvega polletja so se trgi že popravili in večjih vplivov na poslovanje ni bilo, tako da dejansko največji prispevek ob prevzemnih aktivnosti skupine v zadnjih dveh letih.

URŠKA JEREB (novinarka) V drugi polovici leta poslovanje zavarovalnic najverjetneje ne bo več tako ugodno. Pričakovati je namreč posredne posledice upada gospodarske aktivnosti. Gorazd Čibej.

 

GORAZD ČIBEJ (direktor Agencije za zavarovalni nadzor) Večje tveganje po drugi strani pa predstavlja lahko ponovitev finančne krize, do katere lahko pride ob morebitnem drugem valu oziroma zaradi tudi posledic prvega vala epidemije. Tovrstno odpornost pa zavarovalnice tudi testirajo s stresnimi testi, v katerih tudi simulirajo nastanek takšnih kriznih situacij.

URŠKA JEREB (novinarka) Najverjetnejše poslabšanje poslovanja v drugi polovici leta pričakujejo tudi v Zavarovanje skupini Sava, kjer so zaradi covid-19 in prevzema življenjske zavarovalnice Vita že pripravili rebalans strateškega načrta do konca letošnjega, pa tudi do konca prihodnjega leta.

POLONA PIRŠ ZUPANČIČ (članica uprave v Zavarovalni skupini Sava) Ocenjujemo, da bodo prihodki nekoliko padli glede na prvotne načrte zaradi upočasnjene gospodarske aktivnosti, manjše prodaje avtomobilov, manj potovanj in podobno, kljub temu pa ravno akvizicija Zavarovalnice Vita nekako kompenzira ta izpad pričakovanega dobička, tako da pričakujemo rezultat nekje na ravni lanskega leta.

URŠKA JEREB (novinarka) Ne glede nato pa se tveganja za izplačilo škod in škodnih dogodkov, kot ocenjujejo na Agenciji za zavarovalni nadzor, vsaj srednjeročno ne bodo povečala.

GORAZD ČIBEJ (direktor Agencije za zavarovalni nadzor) Na agenciji ocenjujemo, da se tveganja za neizplačilo škod niso povečala, tudi zavarovalnice nimajo težav z likvidnostjo in tudi po našem vedenju redno poravnavajo svoje obveznosti. V tem delu tudi nismo zaznali nekih povečanih pritožb zavarovancev iz tega naslova.

URŠKA JEREB (novinarka) Zavarovalnice v Sloveniji so namreč kljub negotovim razmeram na finančnih trgih praktično zalite z likvidnostjo.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.