Sestanek na visoki ravni o prenosu lastništva Skupine Mladinska knjiga z DUTB na SDH

NatisniNatisni

Medij: Dnevnik (posel)  Avtorji: Sebastjan Morozov Teme:  mali delničarji Datum: Sobota, 1. februar 2020 Vir: TUKAJ

O možnostih prenosa lastništva Skupine Mladinska knjiga z Družbe za upravljanje terjatev bank na Slovenski državni holding bodo predstavniki več ministrstev razpravljali v prihodnjih dneh.

Skupina Mladinska knjiga, v kateri Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) obvladuje dobro polovico delnic, se že vrsto let spopada s težavami pri poslovanju. Kot prevzemna tarča je zanimiva predvsem zaradi številnih prodajaln, pri čemer so nekatere od njih na elitnih lokacijah. Prodajna mreža trenutno obsega 50 maloprodajnih enot, od katerih je 12 lastniških, in pet veleprodajnih centrov, od katerih so lastniški štirje.

V preteklosti so poskušale Skupino Mladinska knjiga banke upnice in nato DUTB večkrat prodati, a pri tem niso bile uspešne. Nato so se pojavile ideje, da bi nepremičnine oddelili na novoustanovljeno družbo in jih prodali, Skupina Mladinska knjiga pa bi se preselila na cenejše lokacije. Po oceni poznavalca razmer, ki ni želel biti imenovan, bi brez lastnih nepremičnin, kar pomeni, da bi jih morala najemati, Skupina Mladinska knjiga dolgoročno težko obstala na trgu.

Nenadomestljiv kulturni kapital

Že nekaj časa obstajajo tudi ideje, ki v zadnjem času postajajo vse glasnejše, da bi DUTB lastništvo v Skupini Mladinska knjiga prenesla na Slovenski državni holding (SDH). Po neuradnih podatkih bodo o tej ideji v februarju razpravljali predstavniki DUTB, Skupine Mladinska knjiga, ministrstva za finance in ministrstva za kulturo, sestanka pa bi se lahko udeležili tudi predstavniki gospodarskega ministrstva. Te informacije so na ministrstvu za kulturo potrdili: »Na to temo so na našo pobudo že stekli pogovori med ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Mladinsko knjigo. V prvi polovici februarja pa je že nekaj časa dogovorjen sestanek med drugimi ključnimi deležniki za iskanje rešitev.« Ob tem so poudarili, da gre v primeru Mladinske knjige za nenadomestljiv kulturni, nacionalni kapital slovenske osrednje velike založbe, ki vključuje lastništvo avtorskih pravic in zelo razvejeno knjigotrško mrežo po vsej Sloveniji. Mladinska knjiga je pomembna tudi v luči sejma v Bologni prihodnje leto in frankfurtskega knjižnega sejma leta 2022, ko bo Slovenija častna gostja.

Kot so pojasnili na DUTB, se v Skupini Mladinska knjiga izvaja postopek prestrukturiranja, odločitev o nadaljnjem upravljanju naložbe pa nameravajo sprejeti, ko bo ta končan. »Trenutno ne potekajo nobene aktivnosti glede prenosa naložbe z DUTB na SDH, pri čemer je odločitev o morebitnem prenosu v domeni lastnika DUTB (države, op. p.) in ga ne moremo komentirati,« so povedali na DUTB. Po neuradnih podatkih pa na DUTB nimajo nekih zadržkov, da bi se lastništvo Skupine Mladinska knjiga, katere ključni družbi sta MK Založba in MK Trgovina, preneslo na SDH. Ne nazadnje naj bi takšen predlog pripravljali tudi sami v okviru načrtovanih sprememb zakona o ukrepih RS za krepitev stabilnosti bank, ki opredeljuje delovanje DUTB. Spremembe tega zakona so na DUTB v prvi vrsti predlagali s ciljem, da bi se lahko ukvarjali z gradnjo najemniških stanovanj in domov za ostarele, med drugim pa vključujejo tudi prenos lastništva nekaterih družb, ki so deloma že sanirane oziroma so na poti prestruktruriranja poslovanja, na SDH. Poleg Skupine Mladinska knjiga so takšne družbe še Farme Ihan, Mariborska livarna Maribor in Alpina.

Izboljšanje poslovanja

Rezultatov lanskega poslovanja v Skupini MK še niso razkrili; prve preliminarne nerevidirane podatke bo namreč nadzorni svet obravnaval v začetku februarja. So pa že povedali, da so MK Založba in MK Trgovina ter tudi Skupina MK poslovali pozitivno in kljub še vedno zelo zahtevnim razmeram na založniškem in knjigotrškem trgu pomembno izboljšali poslovanje v primerjavi z letom 2018. Po neuradnih podatkih je k boljšim rezultatom v veliki meri prispevala zelo dobra prodaja v času božičnih in novoletnih praznikov, k čemur je v veliki meri prispevala izdaja več knjižnih uspešnic v tistem času. Medtem ko se stroški poslovanja, tudi na račun zniževanja zaposlenosti, znižujejo, pa težavo v Skupini Mladinska knjiga še naprej predstavlja padanje prihodkov od prodaje. V letu 2018 je Skupina Mladinska knjiga ustvarila 69,5 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je bilo polovico manj kot leta 2008.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.