SDH od Petrola terja pojasnila, ATVP v nadzor

NatisniNatisni

Medij:

Delo (Gospodarstvo)

Avtorji:

Maja Grgič

Teme:

Mali delničarji

Datum:

Tor, 29. okt.. 2019

Stran:

9

 

Menjava vodstva SDH pričakuje razkritje razlogov. Očitki o neenakomerni obveščenosti delničarjev

Ljubljana - Čeprav bliskovita menjava v vodstvu Petrola še vedno odmeva in državni lastniki zahtevajo pojasnila o razlogih za odstop, nadzorni svet družbe teh včeraj ni razkril. Je pa zavrnil sume o neenakomerni obveščenosti delničarjev, zaradi česar pa je nadzorni postopek že sprožila ATVP. »Nadzornemu svetu Petrola bomo poslali poziv, naj pojasni razloge za dogodke iz prejšnjega tedna v upravi družbe, seveda pa ga bomo zaprosili, da te pošlje tudi članom uprave, ki so sporazumno končali mandat v prejšnjem tednu,« je povedal predsednik uprave Slovenskega državnega holdinga Gabrijel Škof. Dodal je, da se tako kot od vseh nadzornih organov tudi od nadzornega sveta Petrola pričakuje, da deluje v interesu družbe, ki jo nadzoruje. Pojasnila do srede Kot je razumeti, vodstvo SDH pričakuje, da bodo nadzorniki Petrola razloge za odpoklic pojasnili vsem delničarjem družbe, sami pa pojasnila pričakujejo do 30. oktobra. Ko bo holding ta pojasnila dobil, jih bo posredoval tudi vladi. Ta je namreč v petek SDH pozvala, da ji kot upravljavec državnih naložb najkasneje do 4. novembra posreduje informacijo v zvezi z zamenjavo vodstva Petrola, s poudarkom na razlogih, vzrokih in posledicah zamenjave.

Državni lastniki imajo v Petrolu tretjinski delež.

V četrtek zvečer se je nadzorni svet Petrola, ki ga vodi Nada Drobne Popovič, sporazumno razšel z dosedanjo upravo družbe pod taktirko Tomaža Berločnika. Uradni razlogi za to naj bi bila razhajanja glede strategije in prihodnje zadolžitve družbe, natančnejših pojasnil nadzorniki niso podali. Vodenje družbe je začasno prevzela Drobne Popovičeva, nadzorniki pa so za članico uprave imenovali še Danijelo Ribarič Selakovič, zdajšnjo direktorico za strateško obvladovanje stroškov v Petrolu. 

ATVP v nadzorni postopek

V Društvu Malih delničarjev Slovenije (Društvo MDS) javni poziv SDH pozdravljajo, a hkrati opozarjajo, da mora biti komuniciranje enakomerno in sočasno z vsemi delničarji. V preteklih dneh so se namreč pojavili očitki, daje nadzorni svet Petrola še pred četrtkovim predčasnim prenehanjem mandata članov uprave Tomaža Berločnika, Igorja Stebernaka in Roka Vodnika o tem mimo drugih delničarjev obvestil le SDH. 

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je zaradi suma neenakopravne obveščenosti delničarjev Petrola začela nadzorni postopek.

Kot pojasnjujejo na agenciji, niso prejeli nobene prijave, ampak so to sprožili sami kot pristojni za nadzor nad javnimi družbami. Petrol je namreč javna družba in mora skrbeti, da so delničarji o vseh pomembnih informacijah obveščeni enakomerno. Nadzorniki Petrola so včeraj zavrnil sume o neenakomerni obveščenosti delničarjev in zatrdili, da SDH od nadzornikov ni predčasno prejel nobenih dodatnih informacij o tem, razen že javno objavljenih. Poudarili so, da so nadzorniki odločitev o predčasnem prenehanju mandata uprave sprejeli predčasno. 

MDS še ne zbira pooblastil

V Društvu MDS pojasnjujejo, da niso začeli zbirati pooblastil za izredno skupščino, kot se je omenjalo. » V Društvu MDS  bomo počakali, da se stvari razčistijo s soočenjem argumentov tako nadzornikov Petrola kot morebitnih nasprotnih argumentov nekdanje uprave, a pri tem ne želimo 'morebitnega pranja umazanega perila', ampak zgolj soočenje argumentov in protiargumentov v skladu s korporativno prakso ter seveda tako, da se dobremu imenu in ugledu družbe Petrol ne škoduje. Šele po proučitvi vseh prejetih informacij se bomo po posvetu z drugimi delničarji odločili, kako naprej,« so sporočili. Nadzorni svet Petrola zanika neenakomerno obveščenost delničarjev.

 

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.