Cilj lastniških premetavanj je zaobiti zakonodajo

NatisniNatisni

Medij: Dnevnik (posel)  Avtorji: Sebastjan Morozov Teme:  mali delničarji, ZPRE-1  Datum: Sobota, 17 avgust 2019 Stran: 5

 

MINERVO “Cilj lastniških premetavanj je zaobiti zakonodajo” Očitno je vodstvena posadka Minerva spoznala, da bi agencija za trg vrednostnih papirjev lahko odtočila, da delujejo usklajeno in da morajo - zaradi prekoračitve prevzemnega praga - objaviti prevzemno ponudbo za nakup vseh delnic Minerva. Zato so se lotili premetavanja delnic, je opozoril predsednik Društva Mali delničarji Slovenije Rajko Stanković.

Da bi se izognili objavi prevzemne ponudbe za nakup vseh delnic, so se največji lastniki Minerva v zadnjih nekaj tednih lotili več dejanj, je opozoril predsednik Društva Mali delničarji Slovenije Rajko Stanković 

Po njegovem prepričanju več lastnikov podjetja deluje usklajeno, zato so presegli tako prvi prevzemni prag, ki je določen ob pridobitvi 33 odstotkov delnic, kot tretji prevzemni prag, ki je določen ob pridobitvi 75 odstotkov delnic.

Cenitev kar čez palec

Po pojasnilih Stankoviča je bil prevzemni prag presežen decembra lani, temu bi morala slediti objava prevzemne ponudbe za nakup vseh delnic. Kot smo razkrili v Dnevniku, je takrat Minervo, ki se ukvarja z miniranjem, vrtanjem in izkoriščanjem rudnin, prodal tri hčerinske družbe. Za Proeks, ključno med njimi, ki trguje z gospodarskimi razstrelivi, skladišči razstrelivo in prevaža nevarno blago, lani pa je dosegla 2,25 milijona evrov prihodkov od prodaje in 147 tisočakov čistega dobička, je kupnina znašala 113.000 evrov. Po opozorilih Stankoviča je bila cenitev Proeksa narejena čez palec, na podlagi podatkov iz leta 2017. Za drugi dve - Minervo control in Vibrolab, laboratorij za meritve v gradbeništvu in rudarstvu - pa naj ocena vrednosti ne bi bila narejena. Za vsako od njiju je kupnina znašala 9000 evrov.

Z 38-odstotnim lastniškim deležem je največji lastnik Proeksa postal predsednik uprave Minerva Vojko Reven. Preostalo lastništvo si je razdelilo še sedem fizičnih oseb, ki imajo v Minervu oziroma prodanih hčerinskih družbah vodstvene oziroma nadzorniške funkcije. Po enakem ključu so si razdelili lastništvo Vibrolaba in Minerve control. Skupaj z nakupom Proeksa in Minerve control je vodstvena posadka Minerva pridobila še nekaj odstotkov delnic Minerva. Upoštevaje te delnice in delnice Minerva, ki so v neposredni lasti osmerice, to pomeni, da je bil presežen prvi prevzemni prag v višini 33 odstotkov vseh delnic, pravi Stankovič. Ob tem dodaja, da je usklajeno delovanje razvidno iz zapisnikov skupščin od leta 2015, na katerih je večino povezanih oseb kot pooblaščenec zastopal Reven.

Podobno velja za družbo pooblaščenko Pomin, ki je s skoraj 45-odstotnim lastniškim deležem največja posamična lastnica Minerva. V Pominu osmerica obvladuje 34-odstotni lastniški delež. To po prepričanju Stankoviča pomeni, da je treba k delnicam Minerva, ki so jih do nedavnega posredno in neposredno obvladovali menedžerji, prišteti še lastništvo Pomina v Minervi. Povedano drugače: po prepričanju Stankoviča osmerica obvladuje skoraj 80 odstotkov delnic Minerva. Ker je s tem presežen tretji prevzemni prag, je Stankovič, ki je sporno delovanje naznanil agenciji za trg vrednostnih papirjev (ATVP), prepričan, da bi morali objaviti prevzemno ponudbo za nakup vseh delnic Minerva od nepovezanih oseb.

Skrbno načrtovani manever

Na maratonski skupščini Minerva na začetku julija so mali delničarji povezanim osebam hoteli odvzeti glasovalne pravice. Ker jim to ni uspelo, so napovedali izpodbojno tožbo. Po skupščini je sledilo več poslovnih dogodkov, za katere Stankovič meni, »da je njihov cilj zaobiti prevzemno zakonodajo«. Tako sta Vojko Reven in predsednik nadzornega sveta Minerva Matevž Turk odprodala vsak po približno 5,2 odstotka delnic Minerva Miranu Lavrenčiču iz Izole. Poleg tega je Proeks, ki ga je, kot že rečeno, osmerica prevzela decembra lani, prodal Minervu nazaj 5.000 delnic (dober odstotek vseh izdanih delnic) kot lastne delnice. Ta sveženj delnic je Minervo za 49.550 evrov oziroma 9,91 evra na delnico lani prodal Proeksu, potem ko so ga decembra lani prevzeli menedžerji. Doseženi iztržek od prodaje delnic je bil občutno pod njihovo knjigovodsko vrednostjo. Slednja je konec lanskega leta znašala 13,68 evra na delnico.

Obenem je Proeks prodal še 1,2 odstotka delnic Minerva, katerih lastnik je bil še pred lanskimi lastniškimi spremembami. Ta sveženj delnic je v drugi polovici julija odkupila družba Minervo control, potem ko je osmerica njeno lastništvo nekaj dni prej prenesla nazaj na Minervo.

Na novinarska vprašanja, ki smo jih naslovili na Vojka Revna, nismo prejeli odgovorov.

Po skupščini je sledilo več poslovnih dogodkov, za katere predstavnik malih delničarjev Rajko Stanković meni, »da je njihov cilj zaobiti prevzemno zakonodajo«. Več lastnikov Minerva naj bi delovalo usklajeno in s tem preseglo tako prvi prevzemni prag, ki je določen ob pridobitvi 33 odstotkov delnic kot tretji prevzemni prag, ki je določen ob pridobitvi 75 odstotkov delnic. Potem ko je Minervo vodstveni ekipi lani prodal tri hčerinske družbe. Je zdaj eno od njih odkupit.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.