Minervo - Mali delničarji zahtevajo prevzemno ponudbo

NatisniNatisni

Medij: Dnevnik (posel)  Avtorji: Sebastjan Morozov Teme:  mali delničarji, ZPRE-1  Datum: Ponedeljek, 22. julija 2019 Stran: 5

 

MINERVO 

 

Menedžerji skupine Minervo, ki so konec lanskega leta v vprašljivih okoliščinah prevzeli tri hčerinske družbe, so po oceni predsednika Društva Mali delničarji Slovenije Rajka Stankoviča delovali usklajeno. Ker njihovo lastništvo presega prevzemni prag, bi morale te družbe po njegovih besedah objaviti prevzemno ponudbo.

 

Na zadnji skupščini Minerva, ki se ukvarja z miniranjem, vrtanjem in izkoriščanjem rudnin, so mali delničarji terjali pojasnila o številnih poslih in zahtevali, da posebni revizor preveri nekatere posle v zadnjih treh letih. Zanimajo jih predvsem posli med Minervom in do decembra lani tremi hčerinskimi družbami - Minervo control, Proeksom in Vibrolabom. Te družbe so bile prodane članom vodstva in nadzornega sveta Minerva. Zahtevali so tudi preveritev poslov s hčerinsko družbo v Beogradu. Predlog za posebno revizijo so utemeljili s tem, da obstaja sum, da je pri sklepanju določenih poslov prišlo do negospodarnega ravnanja, s katerim naj bi oškodovali družbe. Zahtevo za posebno revizijo je dolgoletni direktor Minerva Vojko Reven, ki je na skupščini po pooblastilu zastopal še pet drugih delničarjev, kar mu je omogočalo 87 odstotkov prisotnih glasov, zavrnil. Prav tako je zavrnil več drugih predlogov malih delničarjev. Zato so ti na izglasovane sklepe napovedali izpodbojne tožbe.

 

Zahteva za odvzem glasovalnih pravic

 

Zapletlo se je že na začetku skupščine, ko so manjšinski delničarji z nasprotnim predlogom predlagali, da namesto predlagane Rebeke Reven, ki je hči direktorja Vojka Revna, skupščino vodi predsednik MDS. Rajko Stankovič. Takšen predlog so utemeljili s tem, da je Revnova v navzkrižju interesov, saj bo morala njemu in povezanim osebam zaradi kršitve določil prevzemne zakonodaje odvzeti glasovalne pravice. »Po preseganju prevzemnega praga od decembra lani niso podali prevzemne ponudbe preostalim delničarjem, zato je treba Revnu in še drugim delničarjem, ki so povezane osebe, odreči uresničevanje glasovalnih pravic, saj jim te skladno z zakonom o prevzemih mirujejo,« so svoj predlog utemeljili mali delničarji. Toda glasovalne pravice na skupščini niso bile odvzete nikomur, na podlagi razprave, ki se je odvila, pa je prisotna notarka opozorila na možnost ničnosti skupščinskih sklepov.

 

In zakaj so mali delničarji prepričani, da nekaj lastnikov družbe Minervo, ki je lani ustvarila šest milijonov evrov prihodkov in dobrih 76 tisočakov čistega dobička, deluje usklajeno?

 

Konec lanskega leta je Minervo prodal projektantsko družbo Minervo control, laboratorij za meritve v gradbeništvu in rudarstvu Vibrolab in družbo Proeks, ki trguje z gospodarskimi razstrelivi, skladišči razstrelivo in prevaža nevarno blago. Proeks je lani ustvaril 2,25 milijona evrov prihodkov od prodaje in 147 tisočakov čistega dobička. S skoraj 38-odstotnim lastniškim deležem je največji lastnik Proeksa postal Vojko Reven, preostalo lastništvo pa so si razdelili menedžerji in člani nadzornega sveta skupine Minervo.

 

Ravno z nakupi hčerinskih družb so po prepričanju Stankoviča menedžerji skupine Minervo presegli prevzemni prag, ki je določen pri 33,33 odstotka pridobljenih delnic. Povezane osebe so tudi 33,99-odstotne lastnice družbe pooblaščenke Pomin, ta pa je 44,83-odstotna lastnica Minerva. To pomeni, da povezane osebe skupaj z družbo pooblaščenko obvladujejo skoraj 80 odstotkov Minerva, s čimer je presežen še en prevzemni prag, meni Stankovič.

 

Po prevzemni zakonodaji pa morajo osebe, ki delujejo usklajeno, ko presežejo prevzemni prag, dati ponudbo za nakup vseh delnic. Ker tega niso storili, bi jim morale po njegovem prepričanju glasovalne pravice na skupščini mirovati, je poudaril Stankovič.

 

O prevzemni ponudbi bo odločil ATVP 

 

Vprašljivih poslovnih dogodkov je bilo po njegovem prepričanju še več. Tako pri prodaji Minerva control in Vibrolaba - izkupiček je znašal devet tisočakov za vsako - sploh niso bile narejene cenitve vrednosti, vrednost Proeksa pa je bila, kot je poudaril Stankovič, določena čez palec po podatkih iz konca leta 2017. »Ker so bili prodajalci in kupci podjetij v eni vlogi, bi se morali nadzorniki Minerva, ki so odločali o prodaji, izločiti, o prodaji družb pa bi morala odločati skupščina,« je še prepričan Stankovič.

 

Vprašljiva se mu zdi tudi prodaja 5.000 lastnih delnic (2,24 odstotka vseh izdanih delnic) Minerva. Te so bile prodane po nabavni vrednosti 9,91 evra za delnico, ne pa po knjigovodski vrednosti 13,68 evra za delnico. Tudi ta posel so po besedah Stankoviča odobrili člani nadzornega sveta Minerva, ki pri tem niso enakopravno obravnavali preostalih manjšinskih delničarjev. Naključno ali ne, ta paket delnic je potem, ko so njegovi lastniki postali menedžerji in nadzorniki skupine Minervo, za 49.550 evrov odkupil Proeks.

 

Zadnjo besedo o tem, ali bodo morali lastniki Minerva objaviti prevzemno ponudbo za nakup vseh delnic družbe, bo imela Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP). 

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.