Delničarjem Delavske hranilnice za dividende in dokapitalizacijo

NatisniNatisni

Medij: Delo  Avtorji: Janez Tomažič Teme:  ZGD-1  Datum: Ponedeljek, 24. junija 2019 Stran: 12

Delavska hranilnica bo dividende izplačala 18. julija

Delavska hranilnica bo sredi julija svojim delničarjem izplačala skoraj celoten bilančni dobiček za leto 2018. Tega je malo manj kot 2,5 milijona evrov, kot so na petkovi skupščini odločili lastniki hranilnice, pa bo dividenda letos znašala pet evrov. To skupaj pomeni 2,4 milijona evrov. Strinjali so se tudi z novo dokapitalizacijo.

Delavska hranilnica, ki je v pretežni lasti sindikatov na čelu s Sindikatom vzgoje in izobraževanja z dovoljenem Banke Slovenije za povečanje deleža z 10 na 20 odstotkov, bo dividende izplačala 18. julija, je razvidno iz današnje objave zapisnika skupščine na spletnih straneh Agencije RS za javnopravne evidence in storitve.

 

Največji delničarji hranilnice z razvejeno bančno mrežo 38 poslovalnic po skoraj vsej Sloveniji so sindikati z 42-odstotnim lastniškim deležem. V hranilnici se sicer v zadnjem času dogajajo lastniške spremembe. Sredi lanskega leta je s 5,75-odstotnim deležem vstopil sklad Myworld Holdings, pred kratkim pa z dokapitalizacijo tudi Modra zavarovalnica, danes 8,23-odstotna lastnica.

 

Nova dokapitalizacija

 

Na petkovi skupščini so delničarji Delavske hranilnice potrdili novo dokapitalizacijo. Upravo so pooblastili, da v petih letih lahko poveča osnovni kapital družbe za 8,9 milijona evrov z enkratno ali večkratno izdajo novih delnic za denarne vložke. V obdobju zadnjih treh let je Delavska hranilnica že povečala osnovi kapital za 5,8 milijona evrov na 20,3 milijona evrov.

 

Pri novi dokapitalizaciji se lahko uprava odloči tudi za izključitev prednostne pravice obstoječih delničarjev do vpisa novih delnic, čemur je nasprotoval sklad Myworld Holdings. Potem ko ni uspel z nasprotnim predlogom k tej točki, je po izglasovanju sklepa o dokapitalizaciji v besedilu, kot ga je

predlagala uprava, napovedal izpodbojno tožbo.

 

Delavska hranilnica je leta 2018 ustvarila 4,3 milijona evrov čistega dobička, z uspešnim poslovanjem pa nadaljuje tudi letos. V prvih petih mesecih je ustvarila bruto dobiček v višini 2,5 milijona evrov, trend povečanja števila osebnih in poslovnih računov ter povečanja obsega kreditiranja prebivalstva pa se nadaljuje, je razvidno iz objave na spletni strani hranilnice.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.