Dividende prihajajo. Koliko pa stane, da nam jih nakažejo?

NatisniNatisni

Medij: Finance Avtorji: Matej Kačič Teme:  mali delničarji Datum: Sreda, 17. april 2019 Stran: 12

Link do članka: TUKAJ

Dividende prihajajo. Koliko pa stane, da nam jih nakažejo?

Kmalu bodo vlagatelji dobili prve dividende na svoje borznoposredniške račune. 

Za denimo, izplačilo tisočaka boste poleg 25% (250 evrov) plačali še od 4,31 do 11,56 evra 

stroškov svoji borznoposredniški hiši. 

Preverili smo tudi, kakšne dividende lahko pričakujemo letos

Vremensko muhasti april je mesec, ko se na obrazih delničarjev zariše nasmešek. Seveda, začenjajo se sklici skupščin domačih podjetij, na dnevnem redu pa je pogosto tudi najzanimivejša točka - delitev dobička v obliki dividend.

Predlog sklepa je naveden v bruto znesku, na vaš račun pa bo zaradi davka in stroškov kapnilo občutno manj denarja. Če vas pri vsem skupaj kaj potolaži, vam za prejem dividend na račun načelno ni treba storiti nič. Delničarji po novem dividende in druga izplačila od vrednostnih papirjev prejemajo na borznoposredniške račune, in ne več neposredno od borzne družbe na bančni račun.

Borznoposredniška družba (BPH) tako poskrbi za to, da vas obvesti o izplačilu, poskrbi za odtegljaj davka (25 odstotkov), plačilo provizije Centralni klirinško-depotni družbi (KDD) in obračuna tudi svoje stroške. Ti pa so zelo različni.

Preverili smo, koliko vam BPH nakaže na vaš trgovalni račun od tisoč evrov bruto dividende. Pri NKBM in SKB je ta strošek izplačila fiksen in znaša štiri oziroma pet evrov, pri drugih pa je odvisen od višine dividend (recimo odstotek ali 1,5 odstotka od vednosti izplačila).

Pozor! Nekateri obračunajo stroške od bruto vrednosti (pred plačilom davka), drugi od neto (po davku). Plačilo pa je omejeno z minimalno (od dva do štiri evre) in maksimalno višino (od 30 do 60 evrov). Višina stroška je odvisna tudi od vrste paketa, ki ga imate.

Kaj pa, če je izplačilo neto dividend nižje od stroška, ki ga obračuna BPH?

Iz cenika SKB sledi, da se v tem primeru nadomestilo ne obračuna. V NKBM obračunajo le strošek KDD oziroma skrbniške banke. Pri drugih se obračuna nadomestilo glede na višino dividende ali kupona. Strošek izplačila dividend ni vaš edini strošek Obračun ob izplačilu dividend pa ni edini strošek, saj BPH obračunavajo tudi nadomestilo za spremljanje, obveščanje in izvajanje korporacijskih akcij domačih izdajateljev. To se obračuna od povprečne vrednosti vrednostnih papirjev na začetku koledarskega leta za predhodno koledarsko leto.

Pri SKB, denimo, od 4.300 do 10 tisoč evrov vrednih vrednostnih papirjev obračunajo po 0,4 evra nadomestila na mesec. Z višjo vrednostjo se veča tudi nadomestilo, ob tem vas čakajo še stroški vodenja računa oziroma nadomestilo za vzdrževanje stanj vrednostnih papirjev, kjer si večino pogače odreže KDD. In prav tu je veliko območje sive cone, saj je strošek odvisen od velikosti vašega portfelja - na mesec! Nadomestilo za vzdrževanje stanj vrednostnih papirjev se obračunava za koledarski mesec kot zmnožek povprečne vrednosti vrednostnih papirjev za ta mesec ter ustreznega odmemega odstotka iz tarife KDD. Mesečna povprečna vrednost vrednostnih papirjev se izračuna kot seštevek dnevnih vrednosti vrednostnih papirjev, ki so na posamezen dan vpisani v dobro posameznega računa, deljen s številom dni v mesecu. Ne glede na vsa določila pa nadomestilo za vzdrževanje stanj vrednostnih papirjev ne more biti nižje od 0,32 evra na mesec za posamezen račun, torej 3,84 evra na leto.

In kakšne dividende je letos pričakovati?

Za ogled članka pritisnite TUKAJ.

 

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.