V ospredju bodo predvsem zavarovalnice

NatisniNatisni

Medij: Delo   Avtorji: Lojze Kozole Ilirika BPH Teme: Zavarovalnica Triglav, mali delničarji Datum: Ponedeljek, 07. januar 2019 Stran: 12

Domači trg Večina podjetij iz prve kotacije na ljubljanski borzi tudi letos načrtuje dobro poslovanje in Slovenski borzni indeks SBITOP je v preteklem letu dni pridobil 1,15 odstotka vrednosti in se giblje okoli 800 točk. Lahko omenimo, da je SBITOP junija lani prvič po osmih letih presegel vrednost 900 točk, kar je izraz pozitivnega trenda na slovenskem kapitalskem trgu, ki ga zaznavamo že od tretjega četrtletja 2015.

Kar se tiče makroekonomskih napovedi za letos, te za Slovenijo ostajajo ugodne. Sodeč po oceni urada za makroekonomske analize in razvoj (Umar) lahko za leto 2018 pričakujemo približno 4,4-odstotno rast BDP, medtem ko Umar za letos trenutno napoveduje 3,7-odstotno gospodarsko rast. Glavna dejavnika rasti ostajata izvoz in domače povpraševanje. Ob gospodarski rasti se zmanjšuje tudi nezaposlenost ob zmerni rasti plač. Investicijska aktivnost bo ostala visoka in v državi se bosta povečali zasebna in državna potrošnja.

Lani so bile na Ljubljanski borzi ponovno najprometnejše delnice Krke iz prve kotacije, s katerimi je bilo ustvarjenega 86,404 milijona evrov oziroma 25,6 odstotka celotnega prometa na borznem trgu. Drugo mesto je pripadlo delnicam Cinkarne Celje. S temi je bilo ustvarjenega 56,47 milijona evrov prometa, kar je predstavljalo 16,7-odstotni delež, sledile so delnice Zavarovalnice Triglav s 43,24 milijona evrov oziroma 12,8 odstotka celotnega borznega prometa.

Skoraj vsa podjetja iz prve kotacije so lani izboljšala poslovanje in številna tudi napovedi za letos. Delničarji teh podjetij lahko pričakujejo rast dobičkov in razmeroma visoka izplačila dividend glede na trenutne cene teh delnic na borzi.

Glede ravni dobičkov in trenutne cene na trgu lahko kot zanimiva podjetja izpostavim obe slovenski največji zavarovalnici. Obdobja dolgotrajnejše visoke rasti BDP so praviloma dokaj ugodna za zavarovalniško dejavnost. Torej ne preseneča, da po uspešnosti poslovanja v prvem letošnjem devetmesečju in napovedih za letos lahko izpostavimo Pozavarovalnico SavaRe.

Slovenska pozavarovalnica sicer načrtuje donosnost kapitala čez 12 odstotkov, z več kot desetodstotno rastjo čistega dobička in več kot 4,5-odstotno rastjo prihodkov iz poslovanja. SavaRe bo letos tudi izplačala dividendo v višini vsaj 0,8 evra za delnico, kar na današnjo ceno predstavlja vsaj 5,4-odstotni dividendi donos.

Zavarovalnica Triglav pa za letos načrtuje dobiček pred obdavčitvijo skupine v višini med 90 in 100 milijoni evrov, konsolidirana kosmata zavarovalna premija pa naj bi znašala 1,1 milijarde evrov, kjer bo kombinirani količnik skupine dosegel okoli 95 odstotkov. V Zavarovalnici Triglav lahko računamo na izplačilo bruto dividende v višini 2,5 odstotka za delnico, kar predstavlja celo 8,5-odstotni dividendi donos.

Poleg obeh slovenskih zavarovalnic med zanimive delnice na ljubljanski borzi iz prve kotacije spadajo še delnice Petrola in Krke, kjer si pri obeh podjetjih glede na trenutne cene delnic letos lahko obetamo več kot petodstotni dividendni donos.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.