Družba Ljubljanica objavila prevzemno namero za Namo

NatisniNatisni

Medij: Dnevnik  Avtorji: Živa Rokavec, STA Doseg: 253.706 Tema:  Nama, Zavarovalnica Triglav, Kompas shop  Datum: Petek, 04. januar 2019  Ura spletne objave: 18.28 Vir spletne objave: TUKAJ  

Družba Ljubljanica je danes objavila prevzemno namero za odkup delnic trgovskega podjetja Nama. Koliko bodo ponudili za odkup delnic, bo družba objavila v najmanj desetih oziroma največ tridesetih dneh po objavi namere.

Trgovsko podjetje Nama, ki je najbolj prepoznavno po svoji ljubljanski veleblagovnici med Tomšičevo, Cankarjevo in Slovensko cesto, želi prevzeti družba Ljubljanica. Družba je namreč danes objavila prevzemno namero za odkup vseh delnic Name, o nameri pa so že obvestili tudi republiški agenciji za trg vrednostnih papirjev in za varstvo konkurence ter upravo in predstavnike delavcev Name. Zapisali so, da bodo prevzemno ponudbo objavili v desetih do tridesetih dneh.

Neuspešni poskusi prodaje

Družba Ljubljanica, ki ima sedež na Dunajski cesti, je v 100-odstotni lasti Trigala, ki je skupno podjetje Zavarovalnice Triglav in nemške družbe KGAL za upravljanje naložb. Zavarovalnica Triglav je hkrati tudi eden od lastnikov Name.

Največji lastniki – poleg omenjene zavarovalnice so to še Adriatic Slovenica in Triglav skladi – so Namo v letih 2016 in 2017 že poskušali prodati, a bili pri tem neuspešni, saj niso prejeli nobene zavezujoče ponudbe za nakup. Trgovska družba Kompas Shop je sicer spomladi 2017 objavila prevzemno ponudbo. Za delnico je Kompas Shop takrat ponudil 20 evrov v denarju, a je ponudbo sprejel manj kot odstotek delničarjev ljubljanske veleblagovnice. Ti so bili skupaj imetniki 8576 delnic Name, kar je bilo zgolj 0,899 odstotka vseh delnic trgovskega podjetja.

Prihodki nižji od načrtovanih

Nama je v prvih devetih mesecih lanskega leta ustvarila 10,8 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 2,6 odstotka manj kot v enakem obdobju leto prej in 1,5 odstotka pod načrti. Ob tem so predlani to obdobje končali z 210.000 evri čistega dobička, lani pa so v enakem obdobju ustvarili okoli 147.000 evrov čiste izgube. To je sicer manj od načrtov, saj je Nama načrtovala za približno 450.000 evrov višjo izgubo.

»Nižja realizirana izguba je posledica nižjih stroškov dela ter nižjih stroškov materiala v primerjavi z načrtovanimi,« so novembra zapisali v nerevidiranem poročilu o poslovanju družbe v prvih devetih mesecih leta 2018. Ob tem so še poudarili, da najuspešnejši del leta predstavljajo meseci od septembra do decembra.

Ob ljubljanski veleblagovnici je Namina veleblagovnica tudi v Škofji Loki, podjetje pa ima v lasti tudi nekaj drugih nepremičnin, kot je razvidno iz podatkov na spletni strani družbe, denimo tudi počitniške zmogljivosti. Na Pokljuki imajo apartmaje in brunarico, v središču hrvaškega Novigrada pa prav tako apartmaje.

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.