Dividendno mikavne delnice

NatisniNatisni

Medij: Večer - Premoženje (Priloga Premoženje)   Avtorji: Damijan Toplak Teme:  mali delničarji Datum: Sreda, 12. december 2018 Stran: 6

Dividendno mikavne delnice V prvi kotaciji Ljubljanske borze, z izjemo Intereurope in Mercatorja, ni družbe, ki bi svojim delničarjem prinašala manj kot petodstotni bruto dividendni donos Za nekaj več vznemirjenja in dogajanja na Ljubljanski borzi je z novembrsko kotacijo poskrbela delnica NLB, Od javne prodaje je delnica na borznem parketu z 51,5 evra odskočila vse do 60 evrov, za zdaj pa še ni zdrsnila pod ceno, s strani državnega SDH določeno v postopku javne prodaje delnic. No, okrog desetino vrednosti so v novembru in začetku decembra pridobile tudi delnice preostalih dveh finančnih institucij, ki kotirajo v prvi kotaciji Ljubljanske borze, torej Zavarovalnice Triglav in Save Re. Po objavi dobrega tričetrtletnega poslovanja so tudi delnice Krke in Petrola pridobile nekaj odstotkov vrednosti. 

 

RAJE NA BORZO KOT V BITCOINE 

 

Vse delnice prve kotacije (z izjemo Intereurope in Mercatorja, ki zadnja leta dividend ne izplačujeta) imajo praviloma pet- in večodstotne bruto dividendne donose, kar je precej več, kot prejmemo pri bančnih depozitih. Fizične osebe od prejetih dividend plačajo 25-odstotni davek. Že zaradi tega je lahko privlačen nakup slovenskih delnic. Pa tudi zaradi prevzemnih špekulacij, kar je recimo v zadnjih letih skoraj podeseterilo vrednost delnice koprskega logista Intereuropa.

Številni finančniki so na nedavnem posvetu revije Moje finance izpostavili tudi to, da na Ljubljanski borzi v uradni kotaciji manjkajo delnice srednje velikih in hitro rastočih podjetij, pri čemer so omenjali podjetja Akrapovič, Interblock, TAB Mežica.

 

Branko Železnik z Ljubljanske borze je dejal, da delajo na tem in si želijo kotacije omenjenih podjetij, a so velikokrat zavrnjeni, češ daje slovenski kapitalski trg zanje premajhen. Zato več delajo na zagonskih oziroma tako imenovanih start-up podjetjih, ki imajo po njegovem velikokrat tudi neupravičeno težave priti do bančnih virov in jim je lahko trg kapitala edina možnost za (so)financiranje njihovih podjetniških projektov. "Slovenci naj več vlagajo v lastni trg kapitala, ne pa recimo v bitcoine, za katere še sami izdajatelji ne vedo, kaj se skriva zadaj," meni Železnik.

 

Sašo Stanovnik, glavni ekonomist skupine Alta, pa opozarja, da je treba pred odločitvijo za nakup posamezne (slovenske) delnice pogledati bilance podjetja, katerih delnice nameravamo kupiti. Alije Nekaterim se zdi delnica NLB podcenjena, spet drugim zaradi nedavnega rekordnega izplačila dividend in (pre) velikega lastniškega vpliva države njihova delnica ni zanimiva.

 

Kotacija delnice NLB je nedvomno poživila dogajanje na razmeroma zaspan Ljubljanski borzi poslovanje podjetja "zdravo", ali ni podjetje prezadolženo ... Po vseh teh kazalnikih je poslovanje velike večine tako imenovanih slovenskih blue chip podjetij dobro, so tudi določeni objektivni razlogi, zakaj je po teh kazalnikih večina delnic slovenskih podjetij nekoliko cenejša od primerljivih v tujini.

 

Ker pa je večina najbolj trgovanih delnic na Ljubljanski borzi, tako Stanovnik, v defenzivnih panogah, so tudi njihovi bruto dividendni donosi zdaj že praviloma nad pet odstotkov, medtem ko so v ZDA okrog dva do tri odstotke, na bančne depozite pa le nekaj nad ničlo. V njegovem osebnem portfelju so delnice Petrola in Krke, zanimive se mu zdijo še delnice Zavarovalnice Triglav, Save Re, pa tudi NLB. 

 

ODLOČAJO POSLOVNE BILANCE, PREVZEMNE AKTIVNOSTI... 

 

Eden najuspešnejših posamičnih vlagateljev na Ljubljanski borzi je Robert Žnidar, kije bil pred leti zaposlen kot borzni posrednik v GBD. Priznava, daje eden bolj aktivnih delničarjev na naši edini borzi in skuša pred nakupom delnic vedno podrobno analizirati poslovanje posameznih (borznih) podjetij, saj ima rad, da ve, kam nalaga lastna denarna sredstva. Če so ugodni kazalniki, ob tem pa še obstaja velika verjetnost, da bodo začasni ekonomski lastniki družbo v kratkem prodali, se odloči za nakup, saj imajo v takih prevzemnih primerih tudi mali delničarji kaj od tega. Nato pa čaka, da tudi ostali ugotovijo, daje določena delnica podcenjena, in se skuša postaviti na pravo stran. Z nakupi delnic je že imel izgube, a se trudi, da bi bilo teh čim manj, in zanj je zmaga že to, da večkrat zasluži, kot izgubi denar. Pričakuje še, da bo v prihodnje Ljubljanska borza zagotavljala čim več brezplačnih analiz poslovanja posameznih borznih podjetij, kar bo povečevalo zanimanje za njene produkte. Sam se ni ogrel za nakup delnic NLB, ker si je država tik pred javno prodajo delnic izplačala 270 milijonov evrov dividend in ker ostaja prevladujoča lastnica banke, sta mu pa zanimivi delnici Krke in Zavarovalnice Triglav, sploh ker bo dolgoročno najbrž tudi pri njiju prišlo do koncentracije lastništva.

 

Skoraj 30 odstotkov osrednjega borznega indeksa SBI TOP predstavlja delnica Krke, izpostavi Damjan Kovačič, upravljavec - analitik v KBM Infond, na vrednost katere pa vplivajo cenovni pritiski na trgu generičnih zdravil, vrednost ruskega rublja, morebitne patentne tožbe. Skoraj četrtinsko utež v indeksu SBI TOP ima še Petrol, nadaljuje Kovačič, pri katerem pa lahko (r)evolucija na trgu elektro mobilnosti, posledično pa vpliv na prodajo trgovskega blaga, prav tako vpliva na vrednost njegove delnice. "To vse je treba upoštevati, če se odločamo za dolgoročni nakup delnic. Alternativa temu je razpršitev portfelja na nakup več delnic, tudi točk vzajemnih skladov, s čimer se tveganje zniža. Za večino vlagateljev so ravno vzajemni skladi najbolj primerna oblika naložbe, tudi stroškovno," pove Kovačič. Doda, daje tako po kazalniku cena delnice/dobiček na delnico (P/E) in pa glede nadividendni donos, kije tekoči nad sedmimi odstotki, tudi v prihodnje pa naj bi se gibal med petimi in šestimi odstotki, kar je precej nad evropskim povprečjem tri do štiri odstotke, Ljubljanska borza atraktivna za nalaganje prihrankov. Slovenska podjetja imajo od evropskih na računih tudi bistveno več denarja, tako Damjan Kovačič, zato bo pomembno, kam ga bodo investirala. Njemu se ta hip zdi najbolj atraktivna delnica NLB, ki ima nizko stopnjo slabih posojil, visok količnik kapitalske ustreznosti, kotira pri le 0,6-kratniku knjigovodske vrednosti in obeta okrog šestodstotno bruto dividendo. Obstaja pa tudi možnost vlaganja v tako imenovani ETF indeksni sklad, vezan na osrednji indeks Ljubljanske borze SBI TOP, ki kotira na borzah v Sofiji in Frankfurtu in s katerim zajamemo gibanje celotnega slovenskega kapitalskega trga. 

 

ZA DEPOZITE V BANKAH DOBIMO KOMAJDA POZITIVNE OBRESTI, V DELNICAH LJUBLJANSKE BORZE PA PRAVILOMA PO PET IN VEČ ODSTOTKOV BRUTO LETNIH DIVIDEND

 

Borzne družbe z najvišjimi dividendami Telekom Slovenije 22,27 % Cinkarna Celje 12,22 % TAB Mežica 8,82 % Zavarovalnica Triglav 8,20 % Delavska hranilnica 5,88 % Salus 5,83 % Krka 5,20 % Sava Re 5,10 % Petrol 4,97 % Luka Koper 4,24 % BTC 3,84 % Dividendne donosnosti so izračunane na vrednosti delnic 30. novembra 2018, Navedene so družbe prve, standardne in Si.enter kotacije Ljubljanske borze. Višina letošnjih dividend ni zagotovilo, da bo tako tudi v prihodnje, VEČER 7 - s Uprava NLB je Židane volje pospremila kotacijo delnice NLB na Ljubljanski borzi.

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.