Upanje za izbrisane lastnike

NatisniNatisni

Medij: Večer (V žarišču) Avtorji: Srečko Klapš, Jelka Zupanič Teme:  mali delničarji Datum: Četrtek, 4. oktober 2018 Stran: 3

VREDNOSTNI PAPIRJI Upanje za izbrisane lastnike Izrečena je prva, še ne pravnomočna sodba v prid izbrisanim obvezničarjem. Kot kaže, naj bi bil kmalu pred poslanci še zakon o sodnem varstvu imetnikov kvalificiranih obveznosti bank

Potem ko so na sodišču potrdili, da so junija ugodili tožbenemu zahtevku dveh razlaščenih fizičnih oseb, ki sta kupili za več sto tisoč evrov podrejenih obveznic Banke Celje, smo pogledali, kaj bi ta sicer še nepravnomočna sodba lahko pomenila za usodo več kot sto tisoč izbrisanih delničarjev in imetnikov obveznic v NLB, NKBM, Probanki, Factor banki in Banki Celje. Še posebej zato, ker naj bi sodišče nakupno pogodbo razglasilo za nično, kar pomeni, da bi morala Abanka, pravna naslednica Banke Celje, ki se je na prvostopenjsko sodbo sicer pritožila, izbrisanima vlagateljema, ki sta trdila, da ju banka ob nakupu obveznic ni dovolj podučila o tveganjih, povrniti glavnico z zamudnimi obrestmi.

Tadej Kotnik, tudi sam razlaščeni imetnik obveznic NLB26, meni, da bo ta sodba, če bo postala pravnomočna, sprožila kaskado podobnih tožb, v katerih bodo tožniki dokazovali, da so bili tudi sami vsaj tako nepoučeni, saj so imeli ob nakupu obveznic vsi na razpolago isti javno dostopni prospekt. In so zato vsi upravičeni do polne odškodnine.

V Društvu Mali delničarji Slovenije, ki ga vodi Rajko Stanković, upajo, da bodo tej odločitvi sledila tudi ostala sodišča. Vlado in poslance državnega zbora so spomnili, naj takoj izpolnijo zahtevo ustavnega sodišča po učinkovitem pravnem varstvu izbrisanih vlagateljev, Banko Slovenije pa, naj omogoči vpogled v dokumentacijo, ki je bila podlaga za izbrise. Ponovno so se zavzeli za sklenitev poravnalne sheme. Tako s sodbami ne bi obremenjevali sodišč in bi znižali tudi stroške pravdanja izbrisanih delničarjev in obvezničarjev.

Primož Dolenc: "Zavezujem se, da bo Banka Slovenije polno sodelovala”

Števec 101.551 delničarjev bank je bilo izbrisanih.

1525 imetnikov podrejenih obveznic je bilo izbrisanih.

963 milijonov evrov je izpuhtelo, od tega 382 milijonov evrov delnic in 571 milijonov evrov obveznic.

Zakon Bertoncljeva prednostna naloga

Bodo zaradi prve sodbe politiki pohiteli s sprejemanjem zakona, ki naj bi zagotovil razlaščenim vlagateljem učinkovito sodno varstvo? V finančnem ministrstvu, ki ga vodi Andrej Bertoncelj, so zatrdili, da je priprava in uskladitev predloga zakona o postopku sodnega varstva imetnikov kvalificiranih obveznosti bank ena njihovih prednostnih nalog, da bi ga lahko poslali v zakonodajni postopek. Sicer pa o še ne pravnomočni sodbi pravijo, da se nanaša na kršitev pojasnilne dolžnosti banke: "Banka mora namreč kupcu finančnega instrumenta pojasniti vse lastnosti in tveganja tega instrumenta. V kolikor ne izpolni te dolžnosti na ustrezen način, odgovarja za takšno kršitev (t. i. misselling). Takšna sodba pa nima povezave z veljavnostjo izrednih ukrepov, na podlagi katerih je bil izveden izbris kvalificiranih imetnikov podrejenih instrumentov, niti z učinkovitim sodnim varstvom, ki bo, skladno z odločbo ustavnega sodišča, predmet predloga zakona o postopku sodnega varstva imetnikov kvalificiranih obveznosti bank.”

Bolečina donedavne ministrice Vraničar Ermanove

Zakaj ji ni uspelo pripeljati razlaščencev v sanaciji bank pred sodišča, nam je povedala tudi donedavna finančna ministrica Mateja Vraničar Erman, zdaj za davčno politiko odgovorna državna sekretarka. V intervjuju v naši sobotni prilogi V soboto je tik pred tem, ko se je premieru Šarcu zahvalila za ponudbo, da bi ostala finančna ministrica, dejala: "Res niso dobili priložnosti, da bi pred sodiščem preverili, ali so bili neutemeljeno oškodovani. To je ena od mojih bolečin. Zakon smo pripravili, decembra poslali v parlament, vendar obravnave ni zaključil. Zakon smo usklajevali, do popolnosti ga nismo mogli, pa vendar mislim, da smo pripravili zelo uravnotežen predlog zakona in bo zato lahko novi minister začeto delo dokončal." Takrat še ni bila čisto prepričana, da ta minister ne bo ona sama.

Na zakonsko ureditev pravnega varstva, s katero vlada po sodbi ustavnega sodišča zamuja že poldrugo leto, stavi tudi Primož Dolenc, viceguverner Banke Slovenije (BS) in kandidat predsednika republike Boruta Pahorja za novega guvernerja BS. Na nedavni javni predstavitvi je pričakoval, da bodo poslanci pohiteli s sprejemom zakona. Ponudil jim je celo roko: "Pri tem sem jim pripravljen pomagati sam in kot institucija, če bi me k temu pozvali.”

Zakaj kandidat za guvernerja Dolenc stavi na zakon

Dolenc, ki ima sicer ta hip menda še zmeraj premalo glasov, da bi jih lahko v državnem zboru zbral 46 za izvolitev za guvernerja, je prepričan, da se precenjuje vlogo BS (ki je pisala odločbe za razlastitev) pri reševanju tega problema. Sam bi počakal na ustrezni zakon in nato na pravnomočne sodne odločbe. Razlaščenci pa so si zapomnili tudi: "Zavezujem se, da bo BS po sprejemu ustreznega zakona v sodnih postopkih, ki jih je mogoče pričakovati, polno sodelovala in izpolnjevala vse zakonske zaveze in odločitve sodišča o razkritju informacij, ki bi bile potrebne za razčiščevanje pravnega in ekonomskega položaja imetnikov kvalificiranih obveznosti bank. Skratka, zavzemam se, da se neustavnost čim prej odpravi, kar bo omogočilo, da se tovrstna vprašanja rešujejo, kot je običajno v vseh drugih državah članicah, torej po sodni poti."

500 tožb zoper banke naj bi že bilo vloženih

Sodnega epiloga še nekaj časa ne bo Tadej Kotnik: "Že vseskozi je jasno, da je bila pri izbrisih podrejenih bančnih obveznic vrsta nepravilnosti, pred dvema letoma pa je preiskava NPU ugotovila tudi utemeljen sum namernega oškodovanja. Sodna odredba z dne 22. julija 2016, ki jo je objavil časnik Finance, namreč izrecno navaja, da so odgovorni Banke Slovenije "vedoma neupravičeno prikazali negativen kapital bank". Za dokončen odgovor, kolikšen je bil objektivno kapital bank v času izbrisa, je najbolj usposobljeno računsko sodišče, a prvi osumljenec, takratni guverner Boštjan Jazbec, je v imenu Banke Slovenije na ustavnem sodišču dosegel blokado pravice računskega sodišča sodelovati pri iskanju tega odgovora. Hkrati že leto in pol zamuja tudi zakon, ki bi ugotavljanje obsega oškodovanja zaradi izbrisa omogočil vsaj izbrisanim. Zato sodnega epiloga pri tem ugotavljanju verjetno še nekaj časa ne bo."

Država je izbrisala okoli 96.000 malih delničarjev Nove KBM, večina jih je delnice kupila novembra 2007.  

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.