Sava se približuje prevzemu Bernardina

NatisniNatisni

Medij: Delo (Gospodarstvo) Avtorji: Maja Grgič  Tema: mali delničarji Datum: Pet, 27. jul.. 2018 Stran: 9

Dokapitalizacija Nove delnice Save je vpisal tudi Stane Valant - Upniki NFD holdinga opozarjajo na oškodovanje

Ljubljana - Dokapitalizacija Save, ki naj bi družbi prinesla 4,7 milijona evrov svežega denarja, je že v polnem teku. V prvem krogu so po naših informacijah nove delnice vpisali Kapitalska družba (Kad), sklad York in menda celo nekateri mali delničarji, med njimi tudi Stane Valant, ki je sodil v gorenjsko navezo okoli Save.

Sava naj bi v skladu z nedavnim sklepom skupščine zbrala 4,7 milijona evrov svežega denarja, ki ga bo namenila za prevzem Hotelov Bernardin. V prvem krogu so lahko sodelovali vsi delničarji, v drugem, ki se konča prihodnji teden, pa tisti, ki so sodelovali v prvem krogu. Če ti ne bi pokupili vseh delnic, bi jih družba ponudila še zunanjim vlagateljem, a tega menda ni pričakovati.

Polovična solastnika Save sta tudi Slovenski državni holding (SDH) in Kad. A ker je SDH sklenil, da pri tem povečanju ne bo sodeloval, bo celoten znesek za državo vplačal Kad. Po naših informacijah skupaj okoli 2,5 milijona evrov.

Prevzem Bernardina

Kot je znano, naj bi ločitveni upniki NFD holdinga v stečaju prevzeli 66-odstotni delež, ki ga je imel NFD v Hotelih Bernardin. To pomeni, da bo Sava, ki je že delničarka Bernardina, postala 37,7-odsotna lastnica te družbe, Družba za upravljanje bank (DUTB) 35-odstotna lastnica, Gorenjska banka pa 9-odstotna lastnica. Sava bo zato morala objaviti prevzemno ponudbo, ki pa bo namenjena le nedržavnim lastnikom, kar pomeni, da je denimo DUTB kot povezana oseba ne bo mogla sprejeti.

S tem pa niso zadovoljni nekateri upniki NFD holdinga.

Stečajna upraviteljica Irena Lesjak je namreč konverzijo terjatev ločitvenim upnikom za 66-odstotni delež ponudila, ker naj bi šlo za premoženje, ki ga ni mogoče unovčiti. Upniki NFD holdinga so prepričani, da to ne drži, še posebej pa so ogorčeni nad tem, da je konverzija potekala po likvidacijski vrednosti, ki je ocenjena na 13,4 milijona evrov, medtem ko je tržna vrednost tega deleža v Bernardinu po otvoritveni bilanci znašala kar 35,4 milijona evrov. Upniki so prepričani, da gre za oškodovanje. Lesjakove včeraj za pojasnila nismo mogli priklicati.

Prodaja vznemirila Počivalška

Hoteli Bernardin sicer sodijo med podjetja, ki jih ministrstvo za gospodarstvo pod vodstvom Zdravka Počivalška želi videti v tako imenovani turistični diviziji v okviru SDH. Mednje sodi tudi Sava Turizem, ki je prav tako v lasti Save. A prav Sava Turizem te dni povzroča slabo voljo na omenjenem ministrstvu, ker prodaja Terme Lendava in Banovce. Terme Lendava so tik pred prodajo madžarskemu skladu Comitatus, ki bo zanje odštel 9 milijonov evrov. Prodaja Banovcev pa je zaradi slabih ponudb menda negotova.

Na gospodarskem ministrstvu prodaje lendavskih term ne podpirajo. Moti jih, da o tem niso bili obveščeni, kar je nenavadno, saj pravila o korporativnem upravljanju prepovedujejo, da bi se politika neposredno vmešavala v tekoče posle. Zadržkov do te prodaje nimajo ne na Kadu ne v SDH, kjer

pojasnjujejo, da so solastniki Save, njena hčerinska družba Sava Turizem pa je v skladu s pravili korporativnega upravljanja pri poslovnih odločitvah samostojna in za to tudi odgovorna.

Lendava med manj donosnimi

V Savi Turizmu odgovarjajo, da so ob upoštevanju strategije trajnostne rasti slovenskega turizma za obdobje 2017-2021 pripravili strateške smernice družbe za obdobje 2018-2022. »V okviru priprav smernic razvoja družbe so mednarodni svetovalci naredili analizo razvojnih potencialov posamičnih destinacij znotraj Save Turizma, opravljena je bila analiza posamičnih destinacij, tudi z vidika potrebnih razvojnih investicij in dobe njihovega povračila. Terme Lendava in Terme Banovci so bile prepoznane kot destinaciji, primerni za prodajo.« Po neuradnih informacijah je Lendava med najmanj donosnimi naložbami Save Turizma, poleg tega pa bi potrebovala dodatne naložbe. Sava naložbe prodaja, da bo lahko vlagala v druge svoje destinacije.

Na ministrstvu vztrajajo, da zagovarjamo strokoven in transparenten model prestrukturiranja državnega hotelskega portfelja. Zato se mora, dodajajo, pod okriljem SDH nujno oblikovati turistična divizija, ki bo poskrbela za konsolidacijo lastništva in strukturiranje novega portfelja, »kar pa je mogoče izključno na podlagi podrobne analize finančnih in poslovnih načrtov podjetij, kateri morajo slediti koncept vizije razvoja, model za prestrukturiranje in tudi akcijski načrt. Za vse navedeno je potrebno tesno sodelovanje SDH, ministrstev za gospodarstvo in finance«. Na kakšni podlagi bi jih Sava Turizem morala obveščati o prodaji sredstev, ne povedo.

Denar bo Sava porabila za prevzem Hotelov Bernardin.

portalov

Tuje novice iz regije

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.