Bo 2,9 ali 3,5 evra?

NatisniNatisni

Medij: Dolenjski list (Gospodarstvo) Avtorji: B. D. G. Teme: Mali delničarji Datum: Čet, 28. jun.. 2018 Stran: 15

Uprava družbe Krka in mali delničarji vsak po svoji poti organizirano zbirajo pooblastila delničarjev 

NOVO MESTO - Prihodnji četrtek, 5. julija, bo na Otočcu 24. skupščina delničarjev Krke, zato te dni uprava in na drugi strani društvo Mali delničarji Slovenije (DMS) organizirano zbirata pooblastila delničarjev za glasovanje na skupščini. Kot kaže, se tudi letos mnenja krešejo glede delitve dobička. Krkina uprava predlaga, da se bilančni dobiček za leto 2017, ki znaša 169,2 milijona evra, uporabi za dividende (2,90 evra bruto na delnico oz. skupaj 92,9 milijona evrov), za druge rezerve iz dobička (38 milijonov) in za prenos v naslednje leto (38,2 milijona). 

Društvo malih delničarjev v nasprotnem predlogu terja za dividende 3,5 evra bruto na delnico oz. skupaj 112 milijonov evrov ter potem sorazmerno manj za preostali dve postavki. Kot menijo, bi taka dividenda pomenila 6-odstotno donosnost na delnico in bi pozitivno vplivala na trgovanje. »Ker ima Krka na dan 31. decembra 2017 oblikovanih za 1,1 milijarde evrov rezerv iz dobička, menimo, da izplačilo višjega dobička v ničemer ne bi ogrozilo poslovanja družbe,« so sporočili. 

Krkina uprava vztraja pri svojem predlogu dividend, ki sledi politiki postopne rasti, saj so za 5 odst. višje od lanske. Poudaija, da njen predlog upošteva finančne potrebe družbe za rast, razvoj novih izdelkov in vlaganja. Predlog uprave zagotavlja 5-odstotno donosnost, kar je po podatkih Reutersa trikrat več, kot je sicer donosnost dividend v farmacevtski industriji.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.