V Luki štejejo poštne znamke Matičeve uprave

NatisniNatisni

Medij: Primorske novice (Aktualno) Avtorji: Katja Gleščič Teme: Mali delničarji Datum: Čet, 10. maj. 2018 Stran: 3

Koper - Forenzično brskanje po sodelovanju Luke z VZMD stalo več, kot naj bi znašalo oškodovanje

Nadzorniki Luke so se pri iskanju domnevnih grehov uprave Draga Matiča spustili do vsake poštne znamke. Pri Deloitte Reviziji so naročili celo “forenzično preiskavo” o tem, za koliko je Matičeva uprava oškodovala družbo, ko naj bi združenju malih delničarjev VZMD preplačala stroške zbiranja pooblastil pred skupščino leta 2016.


Kaj so “forenziki” odkrili, v Luki ne izdajo; to so označili za poslovno skrivnost. Po naših informacijah naj bi šlo za preverjanje upravičenosti približno pet tisočakov plačane poštnine. Ob tem pa so vsi stroški, ki jih je zdaj imela Luka, ko so se s tem mesece ukvarjali nadzorniki, notranji revizorji in zunanji forenziki, presegli domnevno oškodovanje. Samo za pogodbo z Deloitte Revizijo je Luka, ki jo vodi Dimitrij Zadel, plačala 4300 evrov.

Veliko truda za drobiž

Predsednik nadzornega sveta Luke Uroš Ilič je konec decembra pri naštevanju razlogov za krivdni odpoklic uprave Draga Matiča izpostavil tudi očitke o negospodarnem poslovanju. Za kakšne očitke gre, ni želel razkriti, je pa napovedal, da je na delu “forenzična preiskava, ki ugotavlja višino morebitnega oškodovanja družbe”. Napoved prvega nadzornika je nakazovala, da gre za resne očitke. A izkazalo seje, da se nadzorniki družbe, ki ima na leto več kot 200 milijonov evrov prihodkov, ukvarjajo z drobižem.

Nadzorniki Luke so, podkrepljeni s pravnim mnenjem odvetniške pisarne Albreht, Zajc in partnerji, Matičevi upravi v razlogih za krivdni odpoklic zapisali: “Sklenila je negospodaren posel z VZMD leta 2016 v vrednosti 13.308 evrov za svetovanje in izvedbo organiziranega zbiranja pooblastil delničarjev družbe, kar je 42 odstotkov več od tržne cene in pomeni nedopustno zagotavljanje ugodnosti pooblaščencu manjšinskih delničarjev.” Predsednik Vseslovenskega združenja malih delničarjev (VZMD) Kristjan Verbič trdi, da so to povsem neutemeljene obtožbe: “Od nadzornega sveta Luke, ki nam povzroča škodo, smo zahtevali pojasnila, a jih že štiri mesece nismo dobili.”

Sodelovanje podjetij z VZMD ni redkost

Luka Koper je sodelovala z VZMD, ki je želel zbrati čimveč pooblastil malih delničarjev za glasovanje na skupščini sredi leta 2016. VZMD je pripravil in poskrbel za tiskanje biltena Luški delničar, ki ga je skupaj s prijavnicami za skupščino, obrazci pooblastil in nagovorom ter kuvertami za povratno pošto poslal na več kot 11.300 naslovov malih delničarjev. Račun za 13.300 evrov je
poslal Luki, Luka pa ga je plačala.

Takšno sodelovanje je v korporativnem upravljanju pogosto. “Na povsem enak način sodelujemo tudi z drugimi večjimi družbami v Sloveniji. Zelo pomembno je, da so tudi mali delničarji ustrezno informirani in učinkovito vključeni v skupščinsko odločanje, posebej ko se na skupščinah obetajo zanje pomembni sklepi. In takrat se je v Luki obetal kadrovski cunami. Ki se je kasneje tudi zgodil,” opozarja Verbič.

Tehtanje pisem in poštnine

Novi nadzorniki Luke, ki so svoj mandat nastopili sredi leta 2017, pa so v leto dni starem računu našli domnevno negospodarnost; v skupnem znesku naj bi bili previsoki stroški za poštnino. Notranja revizija tega posla, ki so jo v podjetju opravili, ko je bil na čelu še Matič, po naših informacijah ni pokazala nepravilnosti. Nadzorniki pa so kljub temu naročili še zunanjo forenzično preiskavo, medtem pa Matičevo upravo že tudi krivdno odslovili.

Kaj natanko je sporno glede poštnine, v Luki ne želijo razkriti. Po naših informacijah naj bi VZMD na Pošti Slovenije 11.300 pošiljk oddala kot navadna pisma, za katera poštnina glede na težo po objavljenih cenikih stane od 0,58 evra. Nadzorniki pa naj bi ugotavljali, da bi ta pisma delničarjem sodila med naslovljeno direktno pošto, za katero je poštnina cenejša. Razlika v
poštnini pri 11.300 naslovnikih naj bi znašala približno 5000 evrov. Za ta znesek naj bi torej Matičeva uprava ravnala negospodarno, ker naj ne bi dovolj skrbno preverila računa, ki ga je plačala VZMD.

Oškodovanje je sicer treba dokazati na sodišču. A v Luki so nam odgovorili, da na podlagi izsledkov Deloitte Revizije niso vložili nobene tožbe.

V VZMD trdijo, da je bila forenzična preiskava povsem nepotrebna. “Smisel takih preiskav je iskanje toka denarja. V tem primeru pa ni treba ničesar iskati, tu so pogodba in računi, vsi stroški so jasni. Cena je bila za Luko zelo ugodna in VZMD pri tem ni zaslužil: z družbo smo sodelovali, ker smo imeli skupni interes. Jasno je tudi, da so stroški domnevne forenzične preiskave absolutno presegli zneske za poštnino, o katerih se govori in očita prejšnji upravi,” ocenjuje Verbič.

VZMD vztraja pri izpodbojni tožbi

To sicer ni edini konflikt med nadzorniki Luke in VZMD. VZMD je namreč vložil izpodbojno tožbo na sklepe lanske skupščine, ko je SDH dosegla predčasno zamenjavo nadzornikov in so delničarji na to mesto imenovali tudi Milana Jelenca, Barbaro Nose in Andraža Lipolta, ki so po prepričanju VZMD v konfliktu interesov. Nedavno so se sprte strani sicer dogovorile o sodni poravnavi, a v VZMD so zdaj od nje odstopili tudi zaradi obtožb nadzornega sveta Luke.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.