Bo srbski tajkun brez evra zavladal v slovenski banki?

NatisniNatisni

Medij: Siol.net Avtorji: Primož Cirman, Vesna Vuković Teme: Mali delničarji, Banke Datum: Sre.. 18. apr.. 2018

Največjemu srbskemu tajkunu Miodragu Kostiću se odpira pot do obvladovanja Gorenjske banke, ne da bi mu bilo za to treba plačati en evro kupnine ali pridobiti soglasja regulatorjev, ki jih še vedno nima. To mu lahko uspe na prihajajoči skupščini banke, na kateri lahko sam imenuje njene nove nadzornike.


V zgodbi o naskoku Miodraga Kostića na Gorenjsko banko bi lahko prišlo do novega preobrata.

Po tem, ko njegovi AIK banki v zadnjih mesecih ni uspelo pridobiti dovoljenj regulatorjev za nakup večinskega deleža Gorenjske banke, se namreč Kostiću odpira nova pot do obvladovanja osme največje slovenske banke.

To mu lahko uspe že na prihajajoči skupščini Gorenjske banke. Na njej bodo delničarji odločali o treh novih članih nadzornega sveta. Dvema, Miranu Kalčiču in Gregorju Rovanšku, se izteče mandat. Še eden, Domen Trobec, je že lani odstopil s položaja. Nadzorni svet ima skupaj šest članov.

Kostić lahko zavlada na skupščini

Kdor bo imel glavno besedo pri imenovanju treh novih nadzornikov, bo torej obvladoval Gorenjsko banko.

Za zdaj kaže, da bo to prav Kostić. Sava kot največji lastnik Gorenjske banke namreč po odločbi Banke Slovenije v njej že tri leta nima glasovalnih pravic. To posledično pomeni, da bo na skupščini med delničarji z glasovalnimi pravicami daleč najmočnejša AIK Banka.

Ob upoštevanju povprečne udeležbe na skupščinah v zadnjih letih bi že slabih 21 odstotkov delnic, ki jih ima Kostić uradno v lasti, pomenilo približno polovico vseh delnic z glasovalno pravico.

Nove nadzornike bodo delničarji volili z navadno večino glasov. Prav mogoče je, da jih bo lahko Kostić imenoval, ne da bi mu bilo pri tem treba sklepati dogovore s preostalimi delničarji.

Za pet let lahko zavlada banki brez soglasja regulatorjev

Če bo Kostiću manever uspel, bo trdno obvladoval vse upravljavske vzvode Gorenjske banke.

  1. Že zdaj v nadzornem svetu Gorenjske banke sedi Jelena Galić, predsednica izvršnega odbora AIK Banke. Če bodo vsi trije novi nadzorniki prišli iz Kostićevega kroga, bo ta v nadzornem svetu Gorenjske banke imel štiri od šestih članov.
  2. Z večino v nadzornem svetu bo lahko Kostić po lastni izbiri imenoval tudi upravo Gorenjske banke.
  3. Takšno stanje bo "zabetoniral" za najmanj pet let, kolikor bo trajal mandat novih nadzornikov.
  4. S tem bo močno otežil tudi načrte Save in drugih delničarjev o prodaji Gorenjske banke, saj morebitni novi lastnik še nekaj let ne bo mogel imenovani svojih nadzornikov. Za njihov predčasni odpoklic bi namreč na skupščini potreboval tričetrtinsko večino, te pa zaradi Kostićevega deleža ne bo imel. Delež Save, ki je posredno v državni lasti, bo tako skoraj nemogoče prodati.

Kaj bo z načrtom B za Savo

Vse našteto bi Kostiću uspelo, ne da bi za obvladovanje banke plačal en evro kupnine ali pridobil soglasja regulatorjev:

  • Narodne banke Srbije (NBS) za prevzem banke v Sloveniji. Tega mu namreč matična centralna banka ne želi izdati, ker je pri poslovanju AIK Banke ugotovilo nepravilnosti;
  • Banke Slovenije oziroma Evropske centralne banke (ECB). To dovoljenje za prevzem večinskega deleža je poteklo februarja, Kostić pa novega ne more dobiti, ker je eden od pogojev zanj prav dovoljenje srbske centralne banke.

Kot je znano, so predložitev teh soglasij ob podpisu pogodbe o prodaji Gorenjske banke od Kostića zahtevali lastniki Save: Slovenski državni holding (SDH), Kapitalska družba (Kad) in ameriški finančni sklad York.

Rok za to je potekel 15. marca, a jih Kostić do takrat ni pridobil. Že takrat se je pričakovalo, da bodo lastniki Save začeli iskati alternativne možnosti. Banko namreč Sava prodaja zato, ker mora po načrtu finančnega prestrukturiranja znižati svojo zadolženost.

Kot najresnejši načrt B se je omenjala možnost, po kateri bi lastniki Gorenjske banke postali imetniki obveznic Save, ki so zdaj zavarovane z delnicami banke. Njeni delničarji bi tako neposredno postali tudi SDH, Kad in York, Sava pa bi se na ta način rešila dela dolgov.

Zakaj je Kostić dobil novo priložnost?

Toda na presenečenje številnih je SDH, ki ga vodi Lidia Glavina, v ponedeljek na skupščini Save zahteval razširitev dnevnega reda z odobritvijo neomejenega časa AIK Banka za pridobitev soglasij.

Predlog so v SDH utemeljili s pojasnilom, da "AIK Banka sicer ni predložila izjave z dokazili o soglasjih bančnih regulatorjev za nakup navedenih delnic, je pa sporočila, da je transakcijo pripravljena končati, in prosila za podaljšanje roka za predložitev dokazil". York in Kad sta temu predlogu nasprotovala.

Prejšnji teden so banke Savi Turizem že prepovedale, da bi z zadolževanjem prevzemale Hotele Bernardin. Na koncu je Kostić dobil podaljšek roka le do 30. aprila.

Že sama poteza AIK Banke pa nakazuje na njeno intenzivno komunikacijo s SDH. Kostić namreč tega, da je nakup Gorenjske banke pripravljen skleniti, ni sporočil svetovalcu, ki vodi postopek prodaje (Unicreditu), ampak neposredno SDH, ki je "le" eden od lastnikov Save in je posredno vključen v prodajo.

Na SDH pojasnil o Gorenjski banki ne dajejo, saj se o tem "trenutno usklajujejo s preostalimi deležniki".

Nova fronta: Hoteli Bernardin

Nova priložnost, ki jo je SDH dal Kostiću, časovno sovpada še z enim manevrom krovnega upravljavca državnega premoženja v Savi. Na skupščini je namreč SDH glasoval proti 12-milijonskemu povečanju kapitala v Savi, ki bi ga ta potrebovala za prevzem Hotelov Bernardin.

To je razjezilo nekatere druge lastnike Save, najbolj sklad York, saj bi ti morali po sporazumu o upravljanju družbe na skupščinah glasovati enotno.

Kot je znano, so Hoteli Bernardin v večinski lasti NFD Holdinga v stečaju. Sava je ločitvena upnica, ki ima terjatve zavarovane z delnicami Hotelov Bernardin. Sodišče jo je že pozvalo k unovčenju stečajne mase, po katerem bi Sava postala 39,5-odstotna lastnica Hotelov Bernardin. Še 30 odstotkov bi v last dobila DUTB.

V tem primeru bi morala Sava skupaj z DUTB objaviti prevzem Hotelov Bernardin. Za to Sava potrebuje denar, natančneje slabih pet milijonov evrov, ki bi ga dobila s svežim kapitalom.

Ko gre za Savo, je tu Damjan Belič

Kot že omenjeno, temu nasprotujejo na SDH, saj naj bi bila Sava prezadolžena za prevzemanje Hotelov Bernardin.

Pri tem je treba spomniti, da je SDH leta 2016 pod svoje okrilje iz rok Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) za 68 milijonov evrov prenesel državni delež v Savi. To se je zgodilo ravno zato, da bi se pod okriljem Save združili hoteli v lasti Istrabenza in Hoteli Bernardin, čemur je bil močno naklonjen tudi minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek.

Tudi vprašanj o Savi na SDH niso želeli komentirati. Nadzorni svet SDH sicer vodi Damjan Belić, ki je leta 2015, ko je DUTB zahtevala stečaj Save, delal za Odvetniško družbo Fatur, tedaj najeto od DUTB. To je bilo obdobje, ko si je DUTB na vse pretege prizadevala zaseči Savino turistično divizijo.

Na predlog DUTB je bil Belič celo kandidat za prisilnega upravitelja Save. Pozneje je javno priznal, da "je izrazil pomisleke o primernosti prenosa terjatev DUTB do Save na SDH". Poudaril je še, da "se iz postopkov v zvezi s Savo izloča zaradi potencialnega konflikta interesov", česar pa zdaj po naših podatkih ne počne več.

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.