Se Panasonic poslavlja od Gorenja?

NatisniNatisni

Medij: Delo (Gospodarstvo) Avtorji: Suzana Kos, Luka Jakše Teme: Mali delničarji, Rajko Stanković Datum: Sob, 26. avg.. 2017 Stran: 9

Spremembe v lastniški strukturi Preverili smo informacije o tem, da se pripravlja povečanje deleža države v velenjski družbi

Ljubljana - Čeprav je Slovenija z velikim lastniškim deležem države v gospodarstvu dolgo časa nosila mesto prvaka in čeprav se je država v preteklosti izkazala kot slaba gospodarica, obstaja možnost, da se bo njen delež povečal tudi v Gorenju.


Skupina Gorenje je včeraj objavila rezultate poslovanja v prvem polletju letos. Ustvarila je skoraj 624 milijona evrov prihodkov odprodaje, to je dobrih sedem odstotkov vec kot v prvem polletju lani. Skupina je tako v primerjavi z istim obdobjem lani več kot podvojila polletni čisti dobiček, ki znaša le 4,4 milijona evrov. »Rast prihodkov je dober signal, dobičkonosnost podjetja, gledano na ravni dobička iz poslovanja brez prilagoditev, pa nekoliko slabši,« komentira borzni analitik Ilirike Anže Habjan. Dodajmo še primerjavo s Krko, ob 655 milijonih evrov prihodkov je imela ob polletju več kot 90 milijonov evrov čistega dobička.

»Poslovanje Gorenja se izboljšuje, zagotovo pa bi bilo lahko še boljše,« komentira Rajko Stankovič, predsednik društva Mali delničarji Slovenije. Po njegovem je zdaj eno od relevantnih vprašanj, ali bo Panasonic, ki je po skrbnem pregledu pred meseci ostal le portfeljski vlagatelj, to svojo naložbo obdržal. Ameriška International Fmancial Corporation (IFC), ki je del skupine Svetovne banke, pa je že pred leti napovedala, da se bo v določenem času iz Gorenja umaknila. »Na prepihu je teoretično torej okoli 23 odstotkov Gorenja. Zagotovo bi bila želja, da bi ta delež kupil kakšen strateški vlagatelj. Obstaja pa tudi možnost, da bo del kupila tudi država, vsega pa ne, ker bi morala objaviti prevzemno ponudbo,« dodaja Stankovič.

In prav to se preverja

Državna Kapitalska družba (Kad) je po naših informacijah na finančno ministrstvo in vlado naslovila vprašanje, ah mora, ker je v strategiji upravljanja državnega premoženja Gorenje opredeljeno kot pomembna naložba, povečati svoj lastniški delež v tej velenjski družbi. Kad je zdaj lastnik malo več kot 16-odstotnega lastniškega deleža. Če bi bil odgovor da, bi torej ta delež povečal na najmanj 25-odstotni delež plus ena delnica. Kakšen je bil njihov odgovor, nam s finančnega ministrstva niso razkrili. »Gorenje je v strategiji upravljanja državnih naložb opredeljeno kot pomembna naložba. Ali bo Kad delež v tej družbi povečal do ciljnega, torej do 25 odstotkov plus ena delnica, je stvar njegove poslovne odločitve,« pravijo na finančnem ministrstvu.

Kad ob svoji strani ne bi imel SDH

Ali je v igri morebitnega povečanja deleža države v Gorenju tudi Slovenski državni holding? Po naših informacijah SDH formalno takšnega predloga na mizo ni dobil. Če bi ga, pravijo naši sogovorniki, bi najprej preveril smiselnost oziroma donosnost te naložbe. A po naših informacijah je bilo vodstvu holdinga sporočeno, da bo transakcija, ki bo prinesla spremembe v lastniški strukturi Gorenja, opravljena brez njegove udeležbe. Za vse naj bi poskrbel Kad.

Če se bo delež države v Gorenju povečal, sicer ne bo to prva tovrstna operacija v zadnjem času; to se je zgodilo pred kratkim, s prenosom terjatev do holdinške družbe Sava s slabe banke na SDH. »Če se bo Panasonic res odločil svojo naložbo prodati, bo izstopil z izgubo, saj je delnice plačal po osem evrov,« dodaja Stankovič. Včeraj je na Ljubljanski borzi delnica Gorenja kotirala pri 6,20 evra in je po objavi rezultatov nekoliko padla.

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.