Po deset centov delničarjem Gorenja

NatisniNatisni

Medij: Delo (Gospodarstvo) Avtorji: Brane Piano Teme: Mali delničarji Datum: Tor, 13. jun.. 2017 Stran: 9

Skupščina Za novega člana NS predlagajo malega delničarja Kardova 

Velenje - Za 24,4 milijona delnic Gorenja z oznako GRVG bo Gorenje avgusta delničarjem izplačalo 10 centov dividende oziroma skupaj 2,4 milijona evrov. O predlogu predsednika nadzornega sveta Marka Voljča in predsednika uprave Franja Bobinca mora odločati še skupščina, ki bo 14. julija. 


Po odstopu Toshibumija Tanimota iz nadzornega sveta Voljč skupščini za novega člana predlaga Karla Kardova. 

Mali delničarji Gorenja so že lani predlagali, da bi v dvanajstčlanskem (štirje člani so predstavniki zaposlenih) nadzornem svetu (NS) po odstopu Keitha Charlesa Milesa dobili člana iz svojih vrst, a je skupščina namesto Kardova imenovala Miho Košaka. Strojnik, finančnik in ekonomist Karlo Kardov prihaja iz Hrvaške, zdaj pa je član nadzornih svetov Elektroprivrede HZ HB v BiH in Infosistema na Hrvaškem. 

Gorenje je lani za leto 2015 izgubo v višini štirih milijonov evrov zaradi izpadov trgov in tečajnih razlik pokrilo iz kapitala: iz prenesenega čistega dobička prejšnjih let 2,8 milijona evrov, iz dela kapitalskih rezerv iz naslova splošnega prevrednotovalnega popravka kapitala pa 1,2 milijona evrov. Lani je bilo bolje. Čisti poslovni izid skupine je lani znašal 3,7 milijona evrov, bilančni dobiček pa toliko, kolikor znaša predlog za izplačilo dividend, torej 2,4 milijona evrov. 

Preden sta Bobinac in Voljč včeraj objavila predlog za izplačilo 10 centov dividende za delnico, je Gorenje pridobilo tudi soglasje dveh bank. Posojilni pogodbi iz let 2014 m 2016 v trenutnem znesku 72,6 milijona evrov Gorenju brez soglasja bank prepovedujeta izplačilo dividend, če je razmerje med čistim finančnim dolgom in EBITDA večje od 2- oziroma 3,5-kratnika. 

»Izplačilo dividend brez soglasja posojilodajalcev bi predstavljalo kršitev predmetnih pogodb in posledičen odpoklic pogodb, zato je Gorenje pred sklicem skupščine od obeh posojilodajalcev pridobilo odobritev spregleda zavez, ki so povezane z izplačilom dividende v znesku, kot je predlagan,« v sklicu skupščine delničarje obvešča Bobinac.

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.