Thermana tudi uradno v rokah DUTB

NatisniNatisni

Medij: Novi tednik Celje Avtorji: Unknown Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Ostalo Datum: 28. 01. 2016 Stran: 5

Thermana Laško je tudi uradno v rokah novega lastnika, Družbe za upravljanje terjatev bank. Na nedavni seji skupščine je namreč postopek prisilne poravnave, ki se je začel oktobra 2014, doživel svoj epilog.

Kot je znano, je slaba banka, ki je prevzela večino terjatev do Thermane, kar 12 milijonov evrov svojih terjatev pretvorila v kapital in s tem postala skoraj 100-odstotna lastnica laškega zdravilišča. Edini od malih delničarjev, ki je še obdržal lastništvo v zdravilišču, je Borut Dolar, ki je v kapital prenesel skromnih 300 evrov svojih terjatev do podjetja.

Na seji skupščine so odločali o nekaterih spremembah statuta, med drugim tudi o številu članov uprave in nadzornega sveta. Uprava zdravilišča bo tako v prihodnje imela največ dva člana, lahko pa bo imenovala tudi prokurista. Več sprememb bo pri številu članov nadzornega sveta. Do zdaj jih je namreč bilo šest, po novem bodo le trije. Od tega bosta dva predstavnika delničarjev, svojega člana v nadzornem svetu bodo imeli tudi zaposleni.

Na seji skupščine so razrešili tri člane nadzornega sveta - poleg Pavla Teršaka, ki je v nadzornem svetu zastopal Pivovarno Laško in je nadzornike tudi vodil, še Damjana Beliča in Uroša Janževiča. Belič in Janževič bosta kot nova člana v nadzornem svetu tudi v naslednjem 4-letnem mandatu. Oba sta predstavnika Družbe za upravljanje terjatev bank. Zdaj že bivši delničarji Thermane so ob takšnem razpletu ogorčeni, saj sodišče še vedno ni zaključilo postopka izpodbijanja sklepov lanske seje skupščine, ki so bili osnova za uvedbo prisilne poravnave.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.