DUTB pri Istrabenzu streljal v prazno

NatisniNatisni

Medij: Dnevnik Avtorji: Rankov Suzana,Cirman Primož Teme: Mali delničarji, Rajko Stanković Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 02. 06. 2015 Stran: 7

Čeprav so v DUTB še v petek zatrdili, da so prevzeli upravljanje Istrabenza Turizma in Hotelov Bernardin, se je včeraj izkazalo, da tega ne morejo storiti brez soglasja drugih bank upnic, ki imajo na teh delnicah vpisane zastave.

Zadnjo besedo o odločitvi Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB), da Savi zaseže 99-odstotni lastniški delež v družbi Sava Turizem, bo imelo sodišče. Potem ko je finančni holding, ki ga vodi Matej Narat, vložil začasno odredbo, s katero želi delnice Save Turizma vrniti v svojo last, so preučitev »ukrepov za zaščito svojih interesov« včeraj napovedali še v Kadu in Slovenskem državnem holdingu (SDH), ki obvladujeta skoraj 30 odstotkov Save. Zapleta se tudi pri poizkusu zasega delnic Istrabenza Turizma, ki ga je DUTB napovedal že v petek. Tega naj bi namreč za zdaj preprečeval NLB.

Petkov manever, ki ga je DUTB uskladil z vrhom vlade, očitno pa ne tudi z njenim predsednikom Mirom Cerarjem, pomeni uvod v dolgotrajno pravno »vojno«. Ta bo zelo verjetno tekla po najmanj treh frontah.

Fronta Sava: koliko je vreden njen turizem?

Na prvi so se znašli lastniki in upnik Save. Te je poteza DUTB pustila na suhem. Holdingu je namreč slaba banka zaplenila ključni del premoženja, na katerem so temeljili vsi načrti o njegovi sanaciji. Z njihovim zasegom je »zaprla« terjatev do Save v višini 40 milijonov evrov, čeprav naj bi imela Sava Turizem dejansko dvakrat več premoženja. Po eni od cenitev, ki jo je opravila revizijska hiša Deloitte, naj bi bila zdaj že nekdanja Savina hčerinska družba, ki združuje 14 hotelov na Bledu in v severovzhodni Sloveniji, več apartmajskih naselij in kampov, vredna več kot 90 milijonov evrov.

To je že v petek razburilo druge banke upnice Save. Čeprav so v DUTB zatrdili, da »so odločitve uskladili z drugimi upniki«, velika večina preostalih bank po naših podatkih ni podprla zasega delnic. Edina izjema naj bi bil Sparkasse. »Kakršna koli nesorazmerja med vrednostjo terjatve DUTB in vrednostjo premoženja Save, ki ga je DUTB uporabil za zapiranje svoje terjatve, neposredno posegajo v položaj banke in vseh preostalih upnikov Save,« so včeraj poudarili v Gorenjski banki, ki je v tretjinski lasti Save. Podobnega mnenja je bilo včeraj več virov blizu bank upnic. V društvu Mali delničarji Slovenije (MDS), ki ga vodi Rajko Stankovič, pa so napovedali pripravo naznanitve suma storitve kaznivega dejanja zoper vodstvo DUTB. Razlog: domnevno nezakonito zmanjšanje vrednosti premoženja Save za 80 milijonov evrov, ki bo družbo pahnilo v insolventnost.

Fronta Istrabenz: kako bo DUTB izpeljal zaseg?

Če je DUTB delnice Save Turizma že uspelo preknjižiti na svoj račun, ga precej težja naloga čaka pri delnicah Istrabenza Turizma. Te so za zdaj ostale v lasti Istrabenza. Tam so včeraj DUTB očitali »zavajajoče izjave«, saj da holding »redno izpolnjuje finančne zaveze skladno z dogovorom z bankami upnicami in DUTB«. Medtem ko je imel delnice Save Turizma v zastavi DUTB, je pri delnicah Istrabenza Turizma kot zastavni upnik uradno vpisan NLB, ki pa je agent vseh bank upnic. DUTB bi torej svojih 47 milijonov evrov terjatev do Istrabenza ob morebitnem zasegu njegove turistične divizije »zaprl« z delnicami, ki so v lasti preostalih bank upnic. »V primeru Istrabenza svojih terjatev nismo konvertirali v lastniški delež ali v drugo premoženje družbe,« so včeraj sporočili v DUTB. V NLB poslovnih odnosov s komitenti ne komentirajo.

Ta gordijski vozel lahko v DUTB presekajo na več načinov - najlaže s pretvorbo 22 milijonov evrov terjatev do Istrabenza Turizma v kapital te družbe, s čimer bi prevzeli njeno upravljanje. Toda za to bi v DUTB na skupščini potrebovali soglasje obstoječega lastnika, torej Istrabenza. Temu se lahko v DUTB teoretično izognejo s prevzemom vzvodov upravljanja v Istrabenzu. Prvi korak v to smer bi bil odkup terjatev do Istrabenza od drugih bank upnic. A v vsakem primeru bi lahko DUTB, ki za zdaj obvladuje le slabo tretjino terjatev do Istrabenza, na tej poti čakalo kar nekaj pasti. Z naskokom na Istrabenz Turizem bi namreč prekršili zaveze iz sporazuma o reprogramiranju dolgov, ki je temeljni dokument, na katerem stoji ali pade sanacija Istrabenza. V najslabšem primeru za DUTB bi se lahko celo zgodilo, da bi slaba banka odkupila terjatve do holdinga, ki bi ga nato zaradi spora z drugimi bankami upnicami pomagala poslati v stečaj.

Fronta Bernardin: gordijski vozel zastav

Še bolj zapleten je položaj v Hotelih Bernardin, ki so prav tako na muhi DUTB. 66 odstotkov delnic te turistične družbe je v lasti NFD Holdinga v stečaju. Na približno polovici teh delnic je na prvem mestu kot zastavni upnik vpisan DUTB, na drugem mestu pa Sava. Na preostali polovici je ravno nasprotno: na prvem mestu je vpisana Sava, na drugem pa DUTB. Sava je sicer svojo terjatev do NFD Holdinga zastavila v proporcionalnem razmerju do vseh upnic Save. Kako nameravajo torej v DUTB izpeljati zaseg in preknjižbo, za zdaj ni znano.

Tudi zato ni jasno, zakaj je glavni izvršni direktor DUTB Torbjorn Mansson že v petek sporočil, da je slaba banka že prevzela upravljanje Istrabenza Turizma in Hotelov Bernardin. Po eni od razlag, ki jo je bilo mogoče včeraj slišati iz virov blizu Istrabenza, naj bi v DUTB računali na dogovor z upravo Save. Spet po drugih informacijah naj bi prav naglica zasega, s katero so v DUTB prehiteli potrditev državne klasifikacije naložb, ki je Savo uvrščala med pomembne naložbe, nakazovala tudi na morebitne druge motive v ozadju zgodbe. Jasno je, da je (bil) holding, ki je nekoč domoval v Kranju, še vedno center moči, ki je obvladoval pomembne vzvode v turizmu in bančništvu.

Kaj so vedeli v Banki Slovenije?

Še pomembneje je, da je vlada s tem ponovno lastniško »odprla« Gorenjsko banko. Ta je že od leta 2013, ko so ji obremenitveni testi odmerili 328 milijonov evrov potencialnega kapitalskega primanjkljaja v primeru neugodnega scenarija, na udaru Banke Slovenije, ki zahteva njeno dokapitalizacijo. Pri tem vztraja, čeprav je Gorenjska banka že konec lanskega leta izkazovala le še minimalni potencialni kapitalski primanjkljaj. Tega je namreč znižala s številnimi ukrepi: optimiziranjem poslovanja, znižanjem stroškov, tekočim oblikovanjem slabitev... Vedno bolj verjetna prisilna poravnava Save pomeni nov preobrat v tej zgodbi. Banki Slovenije namreč daje manevrski prostor za potencialni odvzem dovoljenja Savi za pridobitev kvalificiranega lastniškega deleža v Gorenjski banki, saj zakon o bančništvu med pogoji zanj določa tudi »finančno trdnost« imetnika.

»DUTB nas je o odločitvi o zasegu delnic Save Turizma in Istrabenza Turizma neformalno obvestil v petek, tik pred novinarsko konferenco,« so včeraj dejali v Banki Slovenije. Na vprašanje, ali je bila ta odločitev usklajena z njimi, nam neposredno niso odgovorili. Dodali pa so, da »niso pristojni za poseganje v konkretne odločitve DUTB«. »Tisti, ki jih odločitve DUTB zadevajo, imajo na voljo pravna sredstva, da jih lahko uveljavljajo glede na pogodbena določila in v skladu z zakoni,« so še sporočili iz Banke Slovenije.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.