Sodišče ugodilo Kadu glede dividend Term Čatež

NatisniNatisni

Medij: Delo Avtorji: Zore Janoš Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 30. 08. 2014 Stran: 9

Pravna bitka Sodišče pritrdilo Kadu, ki nasprotuje neizplačilu dividend za leto 2012, včeraj sprejet še sklep o neizplačilu dividend za 2013

Brežice - Skupščina Term Čatež, trdno v rokah Bojana Petana, je kljub desetmilijonskemu bilančnemu dobičku lani sprejela sklep, da zakonsko določene polmilijonske minimalne dividende za leto 2012 ne bo izplačala. Kad je vložil izpodbojno tožbo, ki ji je sodišče prejšnji teden ugodilo. Letos se zgodba ponavlja.


Kapitalska družba je odločitev krškega okrožnega sodišča prejela 20. avgusta. Uprava Kada, ki je s 23,79 odstotka druga največja delničarka Term Čatež, pričakuje, da se bodo na Čatežu na razsodbo pritožili. V Termah za Delo niso želeli dati dodatnih pojasnil.

Skupščina, ki jo prek 45,79- oziroma 9,15-odstotnega lastniškega deleža DZS oziroma Dela Prodaje nadzoruje Bojan Petan, je avgusta lani izglasovala predlog uprave o nedelitvi desetih milijonov evrov bilančnega dobička. Kad je predlagal, da se v okviru zakonsko določene minimalne dividende v višini štirih odstotkov osnovnega kapitala družbe izplača evro dividende na delnico oziroma vsem lastnikom skupaj 497.022 evrov. Združenje malih delničarjev (VZMD) je za leto 2012 lani poleti ponudilo lasten nasprotni predlog: pet evrov dividende na delnico, skupaj 2,485 milijona evrov.

Delničarji Term Čatež, ki jih je okoli 970, si že vrsto let prizadevajo za izplačilo višjih dividend. A družba je kljub vsakoletnim pozitivnim poslovnim rezultatom leta 2013 so ustvarili 31,7 milijona evrov poslovnih prihodkov in 0,6 milijonov evrov čistega poslovnega izida - višino teh nižala.

Letos spet brez dividend?

Uprava prezadolžene družbe - 74 milijonov evrov obveznosti do bank upnic ob koncu leta 2013 niti letos noče izplačati niti evra dividende.

Njen predlog o razporeditvi celotnega 10,5-milijonskega bilančnega dobička za leto 2013 v preneseni dobiček družbe je skupščina včeraj izglasovala s slabo dvotretjinsko večino. O obeh nasprotnih predlogih delničarjev predstavniki lastnikov niso glasovali.

Kad je spet predlagal dividendo v višini enega evra na delnico, VZMD je zahtevala 11 evrov na delnico (skupaj 5,4 milijona evrov).

Kot odziv na oba nasprotna predloga so v Termah Čatež v ponedeljek objavili uradno mnenje. V dokumentu pojasnjujejo, da je družba 18. aprila z devetimi bankami upnicami podpisala pogodbo o reprogramiranju posojil. Okvirna pogodba ureja finančne obveznosti Term Čatež do bank do konca leta 2016, poplačilo posojil pa naj bi bilo izvedeno iz pozitivnega denarnega toka ter odprodajo poslovno nepotrebnih nepremičnin in finančnih naložb.

»Uprava se zaveda, da mora družba izpolnjevati svoje obveznosti, določene z okvirno pogodbo, zato se to odraža tudi v predlaganem sklepu uprave družbe skupščini delničarjev glede uporabe bilančnega dobička. Vsakršen drugačen sklep skupščine delničarjev glede uporabe bilančnega dobička bi za družbo predstavljal kršitev okvirne pogodbe,« so zapisali na Čatežu.

Zgroženi mali delničarji

»Moram reči, da sem zgrožen nad takšnim stališčem,« je za Delo dejal predsednik VZMD Kristjan Verbič: »S tem je uprava rekla, da je podpisala pogodbo, ki je v nasprotju z interesi delničarjev. Postavili so se nad eno ključnih pristojnosti skupščine, da odloča o delitvi dobička. Če je to res, je uprava prekršila svoje pristojnosti in je, kar se nas tiče, nujno, da nadzorni svet ukrepa in se predstavijo določila te pogodbe. Če so ta res takšna, je treba upravo krivdno odpoklicati.«

»Če pa takšnih določil v pogodbi ni,« razmišlja Verbič, pa odgovorni v Termah »zavajajo delničarje in javnost. Ko uprava zavaja investitorje o stanju, poslih, obveznostih družbe, je to povezano z vsaj odškodninsko, če ne že kazensko odgovornostjo.« Podobno mnenje o (ne)pristojnostih uprave z generalnim direktorjem Sebastjanom Selanom na čelu imajo tudi v Kadu: »Kapitalska družba vsekakor podpira finančno prestrukturiranje družbe. Kljub temu pa kot delničarka družbe meni, da uprava družbe ne sme posegati v pravice delničarjev glede uporabe bilančnega dobička, razen če so izpolnjeni zakonski pogoji, ki dopuščajo možnost neizplačevanja dividend.«

Predstavniki Kada in malih delničarjev na včerajšnji skupščini okvirne pogodbe niso videli. Zadovoljiti so se morali le s pojasnilom Selana, da se je družba v ponedeljkovem mnenju nerodno izrazila in da se je v pogodbi z bankami zgolj zavezala, da sama izplačila dividend ne bo predlagala.

S pomočjo sodišča do revizije

Na včerajšnji sklep o neizplačilu dividend za leto 2013 sta tako Kad, ki pristaja na enoleten odlog izplačila, kot VZMD že napovedala izpodbojni tožbi. A pred dejansko vložitvijo dokumentov bosta oba verjetno počakala na pravnomočno sodbo v postopku glede neizplačila dividend za leto 2012.

Vzrok za večletno nezadovoljstvo delničarjev in zaposlenih - ti so ob krčenju prihodkov v preteklosti večkrat grozili s stavko - je prezadolženost družbe. Skupna vrednost posojil, za katere je predloženo hipotekarno zavarovanje v korist kreditodajalcev, znaša 63,7 milijona evrov.

Najeti krediti so domnevno vsaj deloma povezani s sumljivim lastninjenjem družb, povezanih z Bojanom Petanom. Nacionalni preiskovalni urad je junija javnost seznanil s preiskavo, ki proučuje, kako sta bili v korist DZS oškodovani Terme Čatež in Marina Portorož. Med glavnimi osumljenci je menda Petan. Kad je že aprila 2013 s predlogom za izvedbo revizije o poslih družbe za obdobje petih let zahteval sklic skupščine. Ker delničarji o predlogu sploh niso razpravljali, je Kad septembra 2013 na Okrožno sodišče v Krškem vložil predlog za imenovanje posebnega revizorja, ki mu je sodišče ugodilo.

Revizija podjetja Deloitte, ki se izvaja od pomladi, še ni končana. Kapitalska družba je predlagala preučitev postopkov zastav nepremičnin posavskega podjetja v korist drugih upravičencev in vseh poslov Term Čatež s podjetji v skupini DZS, »zlasti družb Delo Prodaja, Dnevnik in Marina Portorož«.

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.