Dividend za 1,1 milijona evrov

NatisniNatisni

Medij: Večer Avtorji: Toplak Damijan Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 12. 06. 2014 Stran: 6

V naslednjih treh letih sme uprava Delavske hranilnice kupiti do deset odstotkov lastnih delnic

Med 430 delničarjev Delavske hranilnice je bilo s sklepom na včerajšnji skupščini, ki se je je v Ljubljani udeležilo 72,2 odstotka kapitala, razdeljenih 1,1 milijona evrov dividend ali pet evrov bruto na posamezno delnico, med devet članov nadzornega sveta pa za opravljeno delo v preteklem letu 33.500 evrov bruto. Delničarji so upravi hranilnice dali pooblastilo, da sme v naslednjih treh letih (do)kupiti do deset odstotkov lastnih delnic.

Delavska hranilnica tudi letos hitro povečuje obseg poslovanja. Bilančna vsota se je do konca maja s 472,4 povečala na 541,9 milijona evrov ali za 14,7 odstotka, čisti dobiček pa je v prvih petih mesecih z 1,34 milijona evrov že dosegel 70 odstotkov lanskega celoletnega čistega dobička. Po pomladanski dvomilijonski dokapitalizaciji predsednik uprave Delavske hranilnice Jože Stegne zaradi hitre rasti poslovanja napoveduje, da bo morda tudi v jesenskih mesecih potrebna še ena dvomilijonska dokapitalizacija. Hranilnica trenutno razpolaga z dobrih 27 milijonov evrov kapitala in z več kot 12-odstotno kapitalsko ustreznostjo. Letos so kot 27. poslovno enoto odprli poslovalnico v Postojni, 23. junija odprejo poslovalnico v Kamniku, 30. junija še v Litiji, septembra v ljubljanski Šiški, oktobra v Šmarju pri Jelšah in konec leta še eno poslovalnico v Radljah ob Dravi. "Finančno in gospodarsko krizo smo si v pretežni meri povzročili sami. Najprej s slaboumnim pohlepom na kapitalskih trgih, nato s pretiranim kreditnim razvojem nepremičninskega trga in z nerazumnim pohlepom pri prevzemanju gospodarskih družb, seveda ob stoodstotni podpori bančnega sektorja. Nadzorni mehanizmi so bili takšni, kot smo želeli, da so, zato so lahko v bankah cveteli nečedni posli. Delavske hranilnice v vseh teh ravnanjih ni bilo zraven, smo pa sedaj ves čas krize aktivno prisotni v razdolževanju občanov, podjetnikov in mikropodjetij," poudarja Stegne in dobro poslovanje hranilnice podkrepi s podatkoma, da imajo že blizu poldrugi odstotek tržnega deleža v slovenskem bančnem sistemu in manj kot štiri odstotke slabih kreditov. 

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.