Brez odgovorov o spornih poslih

NatisniNatisni

Medij: Delo Avtorji: Gole Nejc Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 27. 02. 2014 Stran: 8

Vipa Posojilo družbi z negativnim kapitalom ni bilo vrnjeno - Holdingu so ostale malovredne delnice

Ljubljana - Manjšinska delničarja holdinga Vipa, ki je dobro leto v likvidaciji, si želita razčistiti nekatere posle primorske finančne družbe. Opozarjata na nakup delnic Adrie Capital Koper in posojilo družbi Tafin. Vipa utegne v teh dveh poslih skupaj izgubiti 3,5 milijona evrov.


»Z veliko težavo smo dobili nekaj podatkov o poslovanju družbe. Delničarji smo lahko le na sedežu družbe prepisali podatke iz poročila o poteku likvidacije. Prisilna upraviteljica (Maja Gazvoda, op. p.) je namreč zavrnila našo prošnjo za kopijo poročila, saj zakon upravitelju ne nalaga, da mora delničarjem poslati poročilo. Po našem mnenju bi morali potegniti analogijo z letnimi poročili, ki jih delničarji dobijo,« je kritičen Andrej Kren, predsednik uprave FMR, 2,9-odstotne lastnice Vipe.

FMR in Salonit Anhovo sta leta 2012 na skupščini zahtevala imenovanje posebnega revizorja, ki bi pregledal dva posla Vipe. Predlog ni bil potrjen, saj je proti glasovala družba VHA, ki je na zboru delničarjev imela 84 odstotkov glasov. Direktor VHA je Borut Kuharic, pred likvidacijo tudi direktor Vipe. Za Kuharičev odziv' smo zavrteli telefonsko številko VHA, a nam sogovornica stika z njim ni omogočila.

Dva posla, dve potencialni izgubi

Revizija bi po predlogu pregledala nakup 12,73-odstotnega deleža družbe Adria Capital Koper, ki ga je Vipa leta 2010 za dva milijona evrov odkupila od DZS. Letno poročilo Vipe za leto 2010 razkriva, da je bila ta naložba zavarovana s prodajno opcijo v knjigovodski vrednosti, ki jo je izdala povezana oseba. Po Kernovih besedah je Vipa delnice kupila 5. oktobra 2010, hkrati pa je sklenila pogodbo o prodajni opciji za te delnice z družbo Towra. Slednja bi morala po pogodbi delnice odkupiti junija 2012, a kljub enoletnemu podaljšanju roka za nakup delnic tega še vedno ni storila.

Vipi je tako v portfelju ostal delež v koprski družbi, ki ima že več kot dve leti blokirane vse transakcijske račune in več let posluje z izgubo. Edina naložba Adrie Capital Koper je Mercata, v kateri ima 74,29-odstotni delež. Vendar pa je Mercata lani decembra končala v stečaju, banke upnice pa so že pred tem zasegle njene naložbe.

Revizija naj bi zajela tudi pregled posla iz leta 2008. Takrat je Vipa družbi Tafin odobrila 1.5 milijona evrov posojila, zavarovanega s poroštvom Zvona ena. Tafin je že leta 2008 imel 5,5 milijona evrov negativnega kapitala, to leto pa je pridelal tudi šest milijonov evrov izgube. Družba, ki jo je od leta 1994 vodil Aleksander Dime, je od lanskega decembra v stečaju. Tafin posojila Vipi ni vrnil, zato je primorski holding to posojilo že pred leti oslabil, denar pa zahteva od poroka, sicer prav tako propadlega Zvona ena. Vipa je zato v stečaju cerkvenega holdinga prijavila poldrugi milijon evrov glavnice in slabega pol milijona evrov obresti oziroma skupaj 1,98 milijona evrov terjatev.

V obeh poslih nastopajo družbe, ki so tudi lastniško povezane z Vipo. Zvon ena holding je namreč leta 2007 ustanovil družbo Triplus, ki je istega leta postala pomembna lastnice družbe VHA, tretjinske lastnice Vipe. Tri leta kasneje je Triplus od mariborskega holdinga kupila luksemburška družba Towra, leto kasneje pa je Triplus in s tem Vipo prevzel DZS.

Likvidacijo prevzela novoustanovljena družba

Delničarji so Vipo jeseni 2012 poslali v likvidacijo zaradi zaostrenih gospodarskih razmer in slabe likvidnosti družbe. Vipa ni več ustvarjala pozitivnih donosov za lastnike, zato bi nadaljnje poslovanje lahko privedlo do plačilne nesposobnosti in popolnega izničenja kapitala, je zapisano v skupščinskem predlogu za likvidacijo. Za likvidacijsko upraviteljico je bila imenovana Maja Gazvoda, lani decembra pa jo je na tem mestu zamenjala družba Vidus Matije Kahneta, sicer ustanovljena tri mesece, preden je prevzela likvidacijo Vipe.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.