Kijub kritzi rastejo

NatisniNatisni

Medij: Štajerski tednik Avtorji: Kovačec Patricija Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Ostalo Datum: 17. 01. 2014 Stran: 7

Ptuj • Delavska hranilnica na novi lokaciji

Od ponedeljka Delavska hranilnica posluje na novi lokaciji, na Ulici heroja Lacka 12. Z novimi prostori so pridobili boljše pogoje za delo, lažje je tudi poslovanje s strankami. S selitvijo na omenjeno lokacijo so pridobili osem parkirnih mest za komitente.

Delavska hranilnica je bila v lanskem letu po izboru revije Moje finance izbrana kot najugodnejša banka za fizične osebe. Kljub kriznim razmeram namreč širijo poslovno mrežo in odpirajo dodatna delovna mesta. Po besedah vodilnih je ključ za uspeh pravi poslovni model, ki ni le golo hlastanje po dobičku.

Na Ptuju je Delavska hranilnica doslej sedem let poslovala v prostorih Zveze svobodnih sindikatov Slovenije na Čučkovi ulici. Omenjene prostore so imeli v najemu. Glavni razlog za nakup novih poslovnih prostorov je bil po besedah vodje direktorja Podružnice Ptuj Marjana Petroviča veliko povečanje števila komitentov. Na dosedanji lokaciji je bilo poslovanje zaradi majhnosti prostorov že oteženo. Da odločitev ni padla čez noč, pojasnjuje dejstvo, da so nove prostore kupili že v začetku prejšnjega leta, a jih je bilo treba primerno urediti, Hranilnica pa je v lanskem letu odpirala še druge poslovalnice v mestih, kjer doslej še niso bili prisotni. V skrbi za dobro počutje tako strank kot zaposlenih odslej poslujejo na Ulici Heroja Lacka. Delavska Hranilnica trenutno zaposluje šest sodelavcev, z rastjo poslovanja pa v prihodnosti načrtujejo dodatne zaposlitve. »Z novimi prostori v velikosti slabih 300 kvadratnih metrov smo zaposleni pridobili veliko boljše pogoje za delo, zagotovo se bodo bolje počutile tudi stranke, saj sam prostor omogoča veliko več zasebnosti, kar je za naše delo nujno potrebno.« S selitvijo na novo lokacijo so pridobili tudi lastni parkirni prostor z osmimi parkirnimi mesti, ki so namenjena komitentom. Parkirišče se namreč odpre z bančno kartico Hranilnice.

Sindikati obvladujejo precejšen lastniški delež

 

Delavska Hranilnica z 22-letno tradicijo ima po vsej državi 26 podružnic in agencij. Začetek poslovanja sega v leto 1990, ko je 25 sindikatov, Zveza upokojencev Slovenije in Zveza delovnih invalidov Slovenije ustanovilo Delavsko hranilnico, d. o. o. Leta 2000 seje v skladu s takratno bančno zakonodajo preoblikovala v delniško družbo. Danes ima deset večjih delničarjev, ki obvladujejo skupno 49-odstotni lastniški delež, preostali del je v rokah malih delničarjev. Največji lastnik z dobrimi osmimi odstotki lastniškega deleža je Sindikat kemične, nekovinske in gumarske industrije (KNG), sledijo mu Sindikat državnih organov Slovenije (SD0), Sindikat kmetijstva in živilske industrije Slovenije (KŽI), Sindikat finančnih organizacij Slovenije (SFOS), Sindikat zdravstva in socialnega varstva, Sindikat delavcev dejavnosti energetike ter Sindikat kovinske in elektroindustrije (SKEI). Vsi omenjeni so člani Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS). Poleg njih so med desetimi večjimi lastniki še SKEI konferenca PS Gorenje, SVIZ in Zavarovalnica Maribor.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.