Nemškemu ladjarju Döhleju uspelo potopiti Mahničevo družbo

NatisniNatisni

Medij: Dnevnik Avtorji: Morozov Sebastjan Teme: ZGD-1 zakon o gospodarskih družbah Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 24. 12. 2013 Stran: 9

Medtem ko je Mercata na zahtevo nemškega ladjarja Dohle ICL včeraj končala v stečaju, je Mercati zaradi privatizacije Splošne plovbe uspelo Dohleja pripeljati preiskovalno sodišče.

Družba Mercata je na zahtevo nemškega ladjarja Dohle ICL, tričetrtinskega lastnika Splošne plovbe, včeraj končala v stečaju, ki ga bo vodil Branko Dordevič. A Mercata mu ni ostala dolžna; poskrbela je, da je bil nemški ladjar Jochen Thomas Dohle pred dvema tednoma zaslišan pred preiskovalnim sodiščem ljubljanskega okrožnega sodišča. Ali bo sodišče na zahtevo specializiranega državnega tožilstva proti Dohleju uvedlo sodno preiskavo, včeraj še ni bilo znano.

Podlago, da je zahteval ustavitev Mercatinega postopka prisilne poravnave in začetek stečaja, je Dohle ICL dobil v prvi polovici lanskega leta, ko je odkupil približno sedem milijonov evrov vredno terjatev banke Unicredit do Mercate. Ta terjatev je bila zavarovana z 19 -odstotnim lastniškim deležem v Splošni plovbi. Dohleju je novembra uspelo doseči ustavitev postopka prisilne poravnave in začetek stečaja družbe Adriacommerce (ACK). Prek njenega hčerinskega podjetja Adria Capital Koper je poslovnež Peter Mahnič obvladoval Mercato.

 

Za uspeh prisilne poravnave Mercate bi bil ključen dogovor z ločitvenimi upniki o reprogramiranju posojil. Od celotnih obveznosti Mercate v višini več kot 20 milijonov evrov namreč družba ločitvenim upnikom dolguje skoraj 19 milijonov evrov. Dohle na predlagani moratorij za plačilo 7,3 milijona evrov terjatev ni bil pripravljen pristati pod nobenimi pogoji. Zato je od Mercate zahteval, da mu obveznosti poravna takoj. Po mnenju sodne izvedenke finančne stroke Viktorije Vehovec Mercata brez dogovora z vsemi ločitvenimi upniki ni mogla postati kratkoročno in dolgoročno plačilno sposobna in potemtakem izpeljati prisilno poravnavo. Poleg tega je Dohleju sodišče uspelo prepričati, da Mercata načrtovanih prihodkov v načrtu o finančnem prestrukturiranju družbe (na primer za letošnje leto v višini 824.000 evrov) ni bila sposobna doseči.

V Mercati, ki jo je do stečaja vodil predsednik uprave Marko Mencin, so v postopku prisilne poravnave sodišču med drugim pojasnjevali, da si pred Dohle prizadeva za stečaj družbe, ker so prek sodišča zahtevali izstop iz lastniške strukture Splošne plovbe. Na tak način je Mercata zahtevala, da Dohle ICL odkupi njen 24,25-odstotni lastniški delež Splošne plovbe. Podlago za takšno možnost so videli v zakonu o gospodarskih družbah in v družbeni pogodbi Splošne plovbe. Ta med drugim določa, da družbenik lahko zahteva izstop iz lastniške strukture Splošne plovbe, če zaradi plačilne nesposobnosti ne more izpolnjevati svojih obveznosti.

Oster spor med Dohlejem in Mercato je povezan z lastninjenjem Splošne plovbe leta 2007. Z nakupom 30 odstotkov delnic od Kapitalske in Slovenske odškodninske družbe je nemški ladjar takrat pridobil večinski paket delnic Splošne plovbe, lani pa je postal že 75-odstotni lastnik. V povezavi z lastninjenjem Splošne plovbe je Mercata vložila približno ducat ovadb, od katerih so bile skoraj vse zavržene.

A z eno od njih se trenutno vendarle ukvarja preiskovalni oddelek ljubljanskega okrožnega sodišča. Gre za ovadbo proti družbi Dohle ICL in njenemu lastniku Jochenu Thomasu Dohleju zaradi naklepnega napeljevanja nekdanjega finančnega ministra, danes že pokojnega Andreja Bajuka, k zlorabi uradnega položaja. Po prepričanju Mercate naj bi Dohle večkrat nagovarjal Bajuka, naj mu omogoči postopen prevzem večinskega deleža Splošne plovbe, med drugim tako, da se Mercati prepreči, da bi presegla 25-odstotni oziroma kontrolni delež v Splošni plovbi. To se je nazadnje tudi zgodilo.

Specializirano državno tožilstvo je ljubljanskemu okrožnemu sodišču že novembra lani predlagalo, da naj sodni izvedenec preveri, kakšno premoženjsko korist je pridobilo podjetje Dohle ICL z napeljevanjem k zlorabi uradnega položaja ali uradnih pravic. Ta predlog je sodišče zavrnilo, sodnega izvedenca, ki je ugotovil, da naj bi Dohle v različnih transakcijah z lastniškimi deleži Splošne plovbe pridobil približno štiri milijone evrov premoženjske koristi, pa je kasneje angažirala Mercata. Zato je maja letos specializirano tožilstvo na ljubljansko okrožno sodišče vložilo zahtevo za preiskavo.

To zahtevo je sodišče junija zavrnilo, po pritožbi specializiranega tožilstva pa je zunaj obravnavni senat prvotno odločitev sodišča razveljavil. Na ljubljanskem okrožnem sodišču so pojasnili, da so Dohleja in pooblaščenko zakonitega zastopnika obdolžene pravne osebe Dohle ICL zaslišali 10. decembra in da sodišče še ni sprejelo odločitve o preiskavi. Dohlejevega odvetnika Gregorja Velkaverha smo vprašali, kako komentira zahtevo za sodno preiskavo specializiranega državnega tožilstva, vendar odgovora nismo prejeli.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.