NFD čaka soglasje Banke Slovenije

NatisniNatisni

Medij: Delo Avtorji: Tekavec Vanja Teme: Mali delničarji, Rajko Stanković Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 16. 11. 2013 Stran: 10

Konverzija ali stečaj Bo bankam dovolila vstopiti v lastništvo holdinga?

Ljubljana - Ce se Banka Slovenije ne bo strinjala s pretvorbo terjatev Abanke, Gorenjske banke in Banke Celje v lastniški delež holdinga NFD, bo v stečaju končal še eden od domačih finančnih holdingov, je opozoril predsednik društva MDS Rajko Stankovič. 


Holding NFD velja za enega od finančnih holdingov, ki v zadnjem času pospešeno prodajajo svoje premoženje. Skupaj je v zadnjih dveh letih zmanjšal svojo izpostavljenost do bank za približno 32 milijonov evrov naložb, vendar to ni rešilo holdinga, ki je že nekaj mesecev kapitalsko neustrezen. Uprava holdinga je zato na junijski skupščini lastnikom in upnikom predlagala, naj kapitalsko ustreznost zagotovijo tudi s pretvorbo svojih terjatev v lastniške deleže; delničarji so predlog potrdili z večino glasov, a je za zdaj ostalo zgolj pri skupščinskem sklepu, saj mora zeleno luč načrtovani dokapitalizaciji po novem prižgati tudi Banka Slovenije.

»Po našem mnenju je vstop upnikov v lastniški kapital najboljša rešitev za delničarje in upnike holdinga. Kako bo odločila Banka Slovenije, ne bi hotel ugibati, bomo pa upoštevali voljo regulatorja, kakršna ta že bo,« je poudaril predsednik uprave holdinga NFD Miran Kraševec ki je razloge za reševanje holdinga že predstavila na Banki Slovenije. Pisni poziv, naj BS čim prej odloči o usodi holdinga NFD, je prejšnji teden na njenega guvernerja naslovilo tudi društvo Mali delničarji Slovenije.

 

Če se Banka Slovenije ne bo strinjala z vstopom bank v lastništvo holdinga, bo finajični holding, ki ima še 62.000 nMiih delničarjev, končal v stečaju. S tem bi propadel tudi aprilski dogovor o reprogramu za približno 50 milijonov evrov posojil, ki ga je holding sklenil s šestimi bankami in velja do septembra prihodnje leto,

Holding NFD je pomemben lastnik Hotelov Bernardin, lastniške deleže ima tudi v Termoelektrarni Trbovlje, Savi, Premogovniku Velenje in Mercatorju. Lani je izstopil iz Etola, Term Maribor in letos iz Ljubljanskih mlekarn. Vse naložbe holdinga so sicer zastavljene pri bankah, pri katerih se je holding v preteklih letih zadolževal. Če bi holdingu uspelo prodati deleže v Mercatorju, Premogovniku Velenje in Termoelektrarni Trbovlje, za katere je že sklenil kupo-prodajne: pogodbe, bi se razdolžil še za približno 20 milijonov evrov, ocenjuje Kraševec.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.