Boj za delitev dobička se zaostruje

NatisniNatisni

Medij: Dnevnik Avtorji: Polanič Matjaž Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 10. 06. 2013 Stran: 7

Skupščine

Delničarji letos očitno ne bodo ponovno pristali na nižje dividende kot leto prej. Samo 50 največjih analiziranih podjetij bo moralo letos izplačati med 240 in 300 milijoni evrov dividend, medtem ko so vse slovenske delniške družbe lani izplačale za zgolj 437 milijonov evrov dividend.


Upravam največjih slovenskih družb bo, kot kaže, letos uspelo zadržati dosti manjši delež ustvarjenih dobičkov kot v preteklih letih. Če so se lastniki delniških družb še lani »zadovoljili« z vsega 437 milijoni evrov dividend, so se letos njihovi apetiti precej povečali, kar se odraža tudi v povečanem številu zahtev za izplačilo višjih dividend.

Mali delničarji so v preteklosti že večkrat zahtevali višje dividende, vendar jih je v nemalo primerih preglasovala država, ki pa je letos očitno spremenila svoj pogled na dividendno politiko. Tako je Slovenska odškodninska družba (Sod) letos že predlagala oziroma dosegla izplačilo višjih dividend v Petrolu, Termah Olimia, Salusu in Aerodromu Ljubljana, prvič pa je moral na zahtevo države vmesne dividende izplačati tudi Telekom Slovenije. Višje dividende od prvotno predlaganih bodo morali letos izplačati v Cinkarni Celje, Tovarni olja Gea in Prvi Group, zahtevo za izplačilo višjih dividend pa je pričakovati tudi na skupščinah Krke, Zavarovalnice Triglav, Telekoma Slovenije, Žita, Letrike in nekaterih preostalih večjih podjetij.

Samo največjih 50 delniških družb, ki so že sklicale oziroma opravile skupščine, bo po naših analizah letos izplačalo med 240 in 300 milijoni evrov dividend. Od tega zneska bodo po prvih ocenah država, Kapitalska družba in Slovenska odškodninska družba skupno prejele najmanj okoli sto milijonov evrov. Državni izplen dividend je sicer že vrsto let podpovprečen, še posebno če ga primerjamo z dividendami, kijih slovenske delniške družbe izplačajo svojim tujim lastnikom. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije (Surs) so namreč vse družbe lani državi izplačale le 87 milijonov evrov dividend, kar je manj, kot sta minulo leto za izplačilo dividend namenila samo Lek (70 milijonov evrov) in Simobil (25,7 milijona evrov). Skupno so domače delniške družbe svojim tujim lastnikom izplačale za približno 132 milijonov evrov dividend, medtem ko so gospodinjstva skupno prejela 63,7 milijona evrov dividend.

Koliko dividend so lani izplačale vse slovenske družbe, še ni znano, saj številne družbe z omejeno odgovornostjo tega podatka niso javno razkrile oziroma še niso objavile svojih letnih poročil. Iz podatkov Sursa izhaja, da se skupni znesek za dividende, ki ga izplačajo slovenske družbe, znižuje že vse od leta 2008, ko je dosegel rekordni 1,2 milijarde evrov.

Podobno kot v minulih letih bodo tudi letos brez dividend ostali številni delničarji holdingov, ki so nastali s preoblikovanjem nekdanjih pidov. Po dostopnih podatkih nobena od holdinških družb, ki kotirajo na Ljubljanski borzi, letos ne bo izplačala dividend, delničarji pa bodo na skupščinah odločali zlasti o pokrivanju preteklih izgub. Brez dividend bo letos ostala tudi večina delničarjev bank, saj te nujno potrebujejo dodaten kapital, visoke izgube iz preteklih let pa so praktično v celoti izpraznile njihove bilančne dobičke. Med vsemi domačimi bankami in hranilnicami bodo letos dividende izplačali le v Delavski hranilnici, Hranilnici Lon in Banki Koper, ki tudi sicer že dlje časa večino ustvarjenega dobička izplača svoji lastnici, italijanski Intesi Sanpaolo.

Prvič po več kot desetih letih bodo brez dividend ostali tudi delničarji Mercatorja, že peto leto zapored pa tudi delničarji Intereurope, ki se je konec lanskega leta komaj ognila stečaju. Zaradi visokih lanskoletnih izgub dividend letos ne bodo izplačali niti v Hotelih Bernardin, Mlinotestu, Perutnini Ptuj, Varisu, podobno pa dividend letos predvidoma ne bodo izplačali v Nami, Mladinski knjigi Založbi, Zavarovalnici Maribor, Kolpi in Gorenju, ki so lani sicer poslovali z dobičkom.

Po več letih bodo letos dividende znova izplačali v Luki Koper, ki je lani prvič po letu 2009 poslovala z dobičkom. Letos bo po vsej verjetnosti tudi zadnje leto, ko bodo brez dividend ostali delničarji Pozavarovalnice Save, kjer za prihodnje leto napovedujejo izplačilo tretjine čistega dobička.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.