Banke zahtevajo lastnega zaupnika v vodstvu

NatisniNatisni

Medij: Dnevnik Avtorji: Polanič Matjaž Teme: ZGD-1 zakon o gospodarskih družbah Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 25. 04. 2013 Stran: 9

Trimo

Sanacija trebanjske Skupine Trimo utegne prinesti s seboj tudi nekatere spremembe v vodstvu družbe, ki jo že vrsto let vodi Tatjana Fink. Banke upnice so po naših informacijah kot enega izmed ključnih pogojev za odobritev dodatnih bančnih garancij in dolgoročno reprogramiranje posojil postavile imenovanje prokurista, ki bi imel polna pooblastila za nadzor nad izpolnjevanjem načrta finančne reorganizacije.

Banke naj bi svojega kandidata po nekaterih informacijah izbrale že v prihodnjih dneh, vendar je vprašanje, ali bo na to pristala tudi Finkova. Po zakonu o gospodarskih družbah lahko namreč prokurista imenuje le uprava, torej v primeru Trima Finkova. Družba PriceWaterhouseCoopers, kije skupaj z upravo Trima pripravila načrt prestrukturiranja, je bankam predlagala, da bi izvajanje načrta nadziral neke vrste koordinator. Vendarle je za banke ta predlog nesprejemljiv, saj takšna oseba ne bi imela nobenih pooblastil.

 

Čeprav se je dogovor o moratoriju za plačilo glavnice posojil iztekel že konec marca, Trimo bankam še vedno plačuje le obresti, ne pa tudi glavnice posojil. Večina bank je dogovor o podaljšanju moratorija do konca junija že podpisala. Toda ta še vedno ni zavezujoč, saj dogovora po naših informacijah še vedno ni podpisala banka Sparkasse.

Banke upnice so razdeljene v več razredov, pri čemer bi Trimo v prihodnjih letih plačeval obresti le tistim bankam, ki so financirale osnovno dejavnost, in bankam, ki bi družbi v prihodnjih letih zagotovile dodatne bančne garancije. Na drugi strani bi morale banke, ki so financirale nakup finančnih naložb in menedžerski prevzem, obrestno mero znižati na minimalno raven oziroma se obrestim celo odpovedati.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.