S seje v spremstvu varnostnikov

NatisniNatisni

Medij: Naš čas Avtorji: Krstič Planinc Milena Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Ostalo Datum: 31. 01. 2013 Stran: 5

Tri zastopnike malih delničarjev z izredne skupščine Premogovnika pospremili varnostniki - Ne Audit & Co, kot so predlagali mali delničarji, dobave premoga termoelektrarni bo na predlog HSE revidiral Ernst & Young

Velenje, 27. januarja - V Velenju je v nedeljo, (začela se je ob 4. uri zjutraj) potekala izredna skupščina Premogovnika Velenje. Prek svojega pooblaščenca, odvetnika Vladimirja Bilica, so jo sklicali trije mali delničarji, katerih delež v osnovnem kapitalu Premogovnika znaša blizu 9,4 odstotka (družbe MP Naložbe, Towra in Intertrade ITC v likvidaciji). Na njej so med drugim odločali o imenovanju posebnega revizorja, ki naj bi preveril pravilnost vodenja poslov premogovnika.

 

Na izredni skupščini so glasovali in izglasovali nasprotni predlog HSE, da se za posebnega revizorja, ki bo preveril pravilnost in zakonitost vodenja poslov Premogovnika, imenuje ljubljansko družbo Ernst & Young, o predlogu malih delničarjev, da se za revizorja imenuje družbo Audit & Co, zato niso glasovali. Med malimi delničarji je to sprožilo precejšnjo nejevoljo, ki je privedla do tega, da so iz upravne stavbe Premogovnika tri predstavnike malih delničarjev pospremili varnostniki.

 

»Uprava Premogovnika ne more prevzeti odgovornosti za izvedbo skupščine, to ima predsedujoči, torej odvetnik Miran Kos,« je po skupščini dejal predsednik uprave Premogovnika dr. Milan Medved. »Uprava je bila zadolžena, da omogoči pogoje za izvedbo, kar smo tudi storili, čeprav je bila skupščina sklicana v nenavadnem času. Očitna nesoglasja med našim večinskim lastnikom Holdingom Slovenske elektrarne in nekaterimi manjšimi lastniki se kot breme po nepotrebnem prenašajo na družbo Premogovnik in vplivajo na njeno dobro ime.«

Povedal je, da so v Premogovniku zadolženi, da še naprej optimizirajo proizvodno ceno, ki mora, kot kažejo tudi izhodišča za naložbo bloka 6 v letu 2015, doseči 2,25 Dr. Milan Medved: »Žal nam je, daje prišlo do zapleta, a odgovornosti zanj ne moremo prevzeti.« Na izredni skupščini sta bila na predlog HSE iz nadzornega sveta Premogovnika odpoklicana Matjaž Janežič in Marko Šfrigl in imenovana nova mag. Marjan Ravnikar in Marko Bregar. Predlog malih delničarjev, da se odpokliče vse člane nadzornega sveta, ni bi sprejet. Na odvetniško pisarno Vladimirja Biliča smo naslovili vprašanje, zakaj sklic izredne skupščine ob tako nenavadni uri. Odgovora nismo dobili. EUR/GJ. »To od nas zahteva tudi večinski lastnik, torej HSE, medtem ko nekateri manjšinski lastniki menijo, da bi cena premoga morala biti višja. Gre za razhajanja v strateških pogledih lastnikov Premogovnika, ki bodo morali razlike razčistiti med seboj.«

V zvezi s prevetritvami poslovanja za pretekla leta, kar tudi zahtevajo mali delničarji, pa je predsednik uprave Premogovnika jasen: »Pred slabima dvema letoma je bila zaključena posebna revizija, ki je obravnavala obdobje od leta 2005 do 2009. Mali delničarji zdaj zahtevajo poseben pregled oblikovanja cene premoga za potrebe termoelektrarne še za obdobje 2010, 201 1 in 2012. Na voljo jim bomo dali vse potrebne podatke. Posebnih skrivnosti pri tem ni, čeprav se v javnosti občasno ustvarja vtis. kot da gre za velike nepravilnosti.«

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.