Kako bo Slovenija čutila 106 milijonov tujih evrov

NatisniNatisni

Medij: Finance Avtorji: Tomažič Janez,Sovdat Petra Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Dogodki in ozadja Datum: 29. 10. 2012 Stran: 5

O podrobnostih vseh treh poslov pišemo v sosednjih člankih, največjo korist od tujih naložb bodo imeli kapitalsko šibke banke in prevzeti podjetji Juteks in Savatech, saj bosta dobili strateškega lastnika, borza bo izgubila izdajatelja, zmagovalci pa so dozdajšnji lastniki, ki bodo dobili kupnine ali pa se jim bo z njimi uspelo razdolžiti.

1. BANKE

Večino od 106 milijonov evrov kupnin bodo prejele banke, največ si bo odrezala kapitalsko šibka Abanka. Banke bodo denar prejele po dveh poteh: kot zastavne lastnice prodanih delnic ali pa kot nekdanje lastnice delnic. Pri prodaji Savatecha bo po poročanju Dnevnika Abanka dobila 15 milijonov evrov (Sava ji bo dolgovala še okoli 30 milijonov evrov), preostanek drage posojilodajalke Save. Ker bo Sava za nekaj časa prevzela financiranje Savatecha, se bo sprostilo dodatnih 15 milijonov bančnih posojil.

V lastniški sestavi Juteksa so Banka Celje, Probanka in Abanka, vse bodo dobile kupnino za svoje deleže, dodatno bodo prejele kupnino od deležev, ki so bili zastavljeni pri bankah, denimo družba Minado (ta je v lasti družine Dolar, po pokojnem šefu Juteksa Milivoju Dolarju), več kot šestodstotna lastnica Juteksa. Abanka je s prodajo svežnja delnic Mercatorja iztržila 7,2 milijona evrov.

2. NEKDANJI LASTNIKI

Največja lastnica Juteksa je državna pokojninska Modra zavarovalnica, ta bo kupnino porabila za svoje poslanstvo, lastniška sestava Juteksa je z 888 lastniki razpršena. Ker belgij ski Beaulieu načrtuje odkup sto odstotkov delnic, bodo denar dobili mali delničarji, zaposleni in nekdanji zaposleni, ki so solastniki podjetja še iz časa privatizacije.

3. VZAJEMNI SKLADI

V Juteksu imajo pomemben delež vzajemni skladi KBM Infonda, Triglava NFD 1 ter KD Skladov. Čeprav so usmeritve teh skladov naložbe po vsem svetu, bi se utegnil del denarja vrniti na ljubljansko borzo, predvsem v preostale »blue chipe«. Spomnimo, vzajemni skladi so pred kratkim sprejeli tudi prevzemno ponudbo za Cetis in imajo nakopičene precej gotovine.

4. BORZA

Borzna tečajnica se bo skrajšala še za enega člana, saj Belgijci - če bo odziv na javno ponudbo več kot 90-odstoten - načrtujejo iztis vseh delničarjev, podobno se bo zgodilo z delnico Slovenijalesa, ki ga prevzema Zavarovalnica Triglav. Vse manj izdajateljev bo dodatni argument za selitev vseh delnic iz Ljubljane na likvidnejši Dunaj - več o tem naj bi bilo znanega v zimskih mesecih. Ker Abanka ni prodala vsega Mercatorja, je pričakovati, da se bo preostanek na borzi »obrnil« v pnhodnj m dneh.

5. PREVZETA PODJETJA IN ZAPOSLENI V PODJETJIH

Čehi in Belgijci obljubljajo širitev posla v Kranju in Žalcu. Obe podjetji sta dobili strateška lastnika iz panoge, novi lastniki so možnost odpuščanj izključili. Savatech pod Savo zaradi finančne šibkosti vseh naložb ni mogel izvesti, prav tako vlaganja v rusko družbo že načrtujejo v Juteksu, Belgijci paobljubljajo, da jih bodo podprli. Ko je Fruitarom prevzel Etol, je to podjetje podvojilo naložbe in pridobilo cenejše vire financiranja, kot so jih ponujale slovenske banke, dodatne prihranke so podjetja dosegla pri skupnih nabavah informacijskih sistemov in zaradi drugih koristi vpetosti v skupino.


Konec minulega tedna so se v Sloveniji zgodile tri transakcije prodaja Savatecha Čehom, Juteksa Belgijcem in polovice Abankinega deleža Mercatorja Hrvatom -, ki so v državo prinesle 106 milijonov evrov. Kako bo Slovenija čutila svež denar?


►► Dejstvo je, da mora slovensko gospodarstvo dobiti večjo finančno injekcijo tujega investicijskega kapitala, da bi se malo gospodarstvo prek različnih dobavnih verig samo aktiviralo in povečalo povpraševanje po posojilnem financiranju.

►► Primera nas učita, kako so videti transakcije, ki .prinesejo pozitivne učinke. Stari lastniki so primerno poplačani, podjetje skupaj z zaposlenimi dobi močnejšega lastnika, ki ima močan interes za razvoj, država pa s tem pridobi stabilnejšo davčno bazo. Čas je zrel, da izvedemo prvo odmevno transakcijo večjega (državnega) podjetja in svetu sporočimo, da je slovensko gospodarstvo odprto za resen in odgovoren kapital.


 

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.