Mali delničarji napovedali tožbe na skupščinske sklepe družbe Plama-pur

NatisniNatisni

Medij: Dnevnik Avtorji: Morozov Sebastijan Teme: Mali delničarji, ZGD-1 zakon o gospodarskih družbah, Rajko Stanković Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 14. 04. 2012 Stran: 19

Na skupščini družbe Plama-pur so mali delničarji napovedali izpodbojne tožbe na izglasovane sklepe o iztisnitvi malih delničarjev, o izvolitvi Aleša Musarja za člana upravnega odbora in o spremembi statuta.

Čeprav je bilo na skupščini prisotnega več kot 95 odstotkov kapitala, se po oceni predsednika društva malih delničarjev MDS Rajka Stankoviča skupščine sploh ni udeležil glavni delničar. Zato je Stankovič predlagal, da se iz dnevnega reda umakne točka o iztisnitvi malih delničarjev, vendar njegov predlog ni bil podprt. V MDS so pojasnili, da ima po zakonu o gospodarskih družbah status glavnega delničarja le en delničar, ne pa skupina delničarjev, ki delujejo usklajeno. »Enako je menil tudi priznani strokovnjak gospodarskega prava, kije še dodatno izpostavil, da mora biti v času glasovanja na skupščini samo en delničar lastnik več kot 90 odstotkov delnic,« so dodali v MDS. Pri tem naj bi odškodnino 233 malim delničarjev (skupaj obvladuje 9,55-odstotni delež) za iztisnitev v višini 17 evrov, kolikor je znašala prevzemna cena, izplačalo Termoplasti-Plama. Slednji ob vladuje le 0,04-odstotni lastniški delež družbe.

Spomnimo, da je konzorcij, ki so ga sestavljali črnogorski sklad Moneta (prek družbe S. T. Hammer ga obvladujejo Aleš Musar, Marko Konic in Rok Habinc), ljubljanski holding AG, podjetje Plasta dolenjskega poslovneža Franca Freliha in Termoplastika-Plama, konec lanskega leta prevzel podjetje Plama-pur. Pred prevzemom je Plasta obvladovala skoraj četrtino delnic družb. Prevzemniki so s prevzemno ponudbo pridobili skoraj 63 odstotkov delnic. Upoštevajoč kupnino 17 evrov za delnico to pomeni, da so za nakup delnic odšteli 7,3 milijona evrov. Pri tem velja izpostaviti, da je imela družbakonec lanskega leta 5,4 milijona evrov bilančnega dobička. V primeru, da si ga bodo novi lastniki po hitrem postopku izplačali, bi to pomenilo, da je bil velik del prevzema financiran s sredstvi družbe Plama-pur.

Sklep o imenovanju Musarja v upravni odbor (po novem bodo imeli v družbi enotirni sistem upravljanja), pa namerava MDS pri pristojnem sodišču izpodbijati, ker po zakonu v upravnem odboru na vsaka dva člana predstavnika kapitala zaposlenim pripada en predstavnik. Na skupščini so delničarji še odločili, da bo dosedanji predsednik uprave Radoš Gregorčič po novem glavni izvršni direktor.

V minulem letu je Plama-pur, ki izdeluje mehko poliuretansko peno, dosegla 35,7 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je bilo za osem odstotkov več kot v letu 2010. Na 35 tujih trgih družba sicer ustvari 70 odsotkov prihodkov, pri čemer 50 odstotkov prodaje doseže s sodelovanjem z avtomobilsko industrijo. Denarni tok iz poslovanja (EBITDA) se je zvišal za deset odstotkov, na 3,6 milijona evrov, dobičekizposlovanjaza 15 odstotkov, na 2,3 milijona evrov, čisti dobiček pa za 14 odstotkov, na 1,86 milijona evrov. Plama-pur je razmeroma nezadolženo podjetje. Od bilančne vsote v višini 24,7 milijona evrov je imela družba konec lanskega leta le 27,5 odstotka dolžniškega kapitala. Dolgoročnih finančnih obveznosti je bilo za 300.000 evrov, kratkoročnih finančnih obveznosti pa za 2,52 milijona evrov. Zato bo zanimivo spremljati, ali bodo novi lastniki podjetja Plama-pur ohranili obstoječo strukturo kapitala ali pa bodo podjetje vklasični slovenski maniri zelo zadolžili.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.