Sodnica končala zgodbo Zvona Dva Holdinga, odzvonilo bo tudi Zvonu Ena

NatisniNatisni
Medij: Dnevnik Avtorji: Tomaž Klipšteter, Tomaž Modic Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 07. 01. 2012 Stran: 24
 
Maribor, Ljubljana - Vodstvo Nove Ljubljanske banke (NLB) je po mesecih krčevitih naporov naposled doseglo svoj cilj: preprečiti prisilno poravnavo družbe Zvon Dva Holding. Okrožna sodnica v Mariboru Jasna Murgel je včeraj ugodila zahtevi največje slovenske banke in bo v roku osmih dni izdala sklep o začetku stečajnega postopka. Posledično bo propadel tudi načrt sanacije "sestrskega" Zvona Ena Holdinga, tako da tudi to prezadolženo cerkveno družbo čaka stečajna žalost.
 
Pravzaprav bi morala sodnica izdati sklep o stečaju Zvona Dva Holdinga že prejšnji mesec, ko se je izkazalo, da mariborsko sodišče Gospodarstvu Rast ni dalo soglasja h konverziji terjatev do Zvona Dva Holdinga in s tem poteptalo še zadnjo rešilno bilko zanj. Vendar je pravnomočnost sklepa preprečila pritožba, sodnica Murglova pa je morala izpeljati še en sodni narok.
 
 
Uvodoma je sodnica sporočila še eno slabo novico za Zvon Dva Holding. Abanka Vipa ji je 4. januarja poslala dopis, v katerem jo je obvestila, da bo postopala enako kot NLB in ne bo reprogramirala terjatev do Zvona Dva Holdinga. Manjšemu od holdingov Nadškofije Maribor je bilo nenaklonjeno tudi mnenje ekonomske izvedenke Ane Luin. Po njeni oceni obstaja manj kot 50-odstotna verjetnost, da bi zmogel Zvon Dva Holding izpeljati predlagani načrt finančnega prestrukturiranja in zagotoviti kratkoročno in dolgoročno plačilno sposobnost brez sodelovanja NLB.
 
Odvetnik Bojan Pečenko, pooblaščenec Zvona Dva Holdinga, je sicer skušal prepričati sodnico, da mora izvedenka dopolniti svoje mnenje, vendar je Murglova zavrnila njegov predlog in sklenila, da bo "končala to zgodbo". Na njeno odločitev je vplivalo tudi mnenje prisilne upraviteljice Vide Gaberc, ki je v svojem rednem poročilu za preteklo leto podvomila o uspešnosti prisilne poravnave. Ne nazadnje je tudi predsednik uprave Zvona Dva Holdinga Ljubo Peče priznal, da jim z ločitvenimi upniki ni uspelo skleniti dogovora o reprogramu dolgov.
 

 

 

Koliko dolgov sta ob desettisočih malih delničarjev za seboj pustila holdinga, ni znano, so pa na vrhu seznama zagotovo banke z NLB na čelu. Vodstvi obeh družb sta v načrtih finančnega prestrukturiranja razkrili, da ima Zvon Dva Holding za več kot 170 milijonov evrov obveznosti, pri Zvonu Ena Holdingu pa dolgovi znašajo več kot pol milijarde evrov. Vseeno so v drugi znesek vštete tudi visoke terjatve manjšega Zvona do večjega. Ker sta družbi obenem izračunali, v kolikšni meri so terjatve (bank) zavarovane (Zvon Ena Holding - 200 milijonov evrov; Zvon Dva Holding - 50 milijonov evrov), upnikom grozi, da bodo izgubili skoraj polovico denarja, ki so ga posodili cerkvenim družbam.
 
Vseeno se bo poplačilo razlikovalo od upnika do upnika. Praktično vse naložbe, od delnic Heliosa, Cinkarne Celje, Steklarne Rogaška, Hotelov Bernardin, Cetisa-Grafa in drugih, so namreč zastavljene in bi jih lahko banke tudi zasegle. S tem pa bi na suhem preostali upniki, katerih terjatve so v celoti nezavarovane. Gre predvsem za povezane in "prijateljske" družbe, kot so Helios, Mladinska knjiga založba, NFD Holding, Betnava, Dom Studenice, Gospodarstvo rast...

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.