Grozi Vzajemni prisilna likvidacija?

NatisniNatisni

Medij: Dnevnik Avtorji: Svenšek Katja Teme: Sklici skupščin delniških družb Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 10. 11. 2011 Stran: 21

Ljubljana - Zavarovalnici Vzajemna, ki je v lasti več kot 800.000 zavarovancev, bi lahko grozila prisilna likvidacija. Zakon o zavarovalništvu daje namreč Agenciji za zavarovalni nadzor (AZN) možnost, da začne postopek likvidacije, če nov nadzorni svet do konca novembra ne imenuje novih članov uprave Vzajemne, kot jim to nalaga zakon. In medtem ko predsednica nadzornega sveta Aleksandra Podgornik pojasnjuje, da imenovanja nove uprave za zdaj nimajo v načrtu, sicer pa, da čakajo na razlago zakona, direktor AZN Mihael Perman pravi, da bo AZN ukrepala.

Spomnimo, da je zakon o zavarovalništvu Vzajemni naložil, da mora ta v roku enega leta izpeljati volitve v skupščini zastopnikov, kar je ta tudi storila. Zavarovalnica je izpolnila tudi drugo zakonsko določilo, da mora nova skupščina v roku treh mesecev imenovati nove člane nadzornega sveta. A tem zakon hkrati nalaga še imenovanje novih članov uprave, tako za imenovanje nadzornikov kot članov uprave pa se rok izteče tri mesece po skupščini, torej 29. novembra. Če Vzajemna dejanj, ki jim jih nalaga zakon, ne izvede, »lahko AZN začne postopek prisilne likvidacije«, določa zakon.

»Na prihodnji seji nadzornega sveta, ki je načrtovana še v tem mesecu, nimamo predvidene točke dnevnega reda, ki bi se ukvarjala z imenovanjem članic in članov uprave. Posvetili se bomo izhodiščem za pripravo poslovnega načrta za prihodnje koledarsko leto,« je povedala Podgornikova.

Da se zakon dosledno izvede, pa bo očitno zahtevala AZN. »V kolikor bomo ugotovili, da Vzajemna krši zakon o zavarovalništvu, bomo ustrezno ukrepali,« nam je Perman odgovoril na vprašanje, ali bodo v primeru, da nadzorni svet Vzajemne do konca novembra ne imenuje nove uprave, začeli postopek prisilne likvidacije, ali pa bi morali biti za to izpolnjeni še kakšni drugi pogoji. Konkretno na naše vprašanje ni odgovoril, nam je pa v okviru odgovora posredoval člene zakona, ki nalagajo nadzornikom imenovanje nove uprave. Glede na to, da zakon jasno določa, da lahko AZN v primeru kršitve zakona »začne postopek prisilne likvidacije«, se postavlja vprašanje, kako drugače bi AZN še lahko ukrepala, če nadzorniki Vzajemne uprave ne imenujejo.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.