Ovce na borzi

NatisniNatisni

Medij: 7 dni Avtorji: Ribič Mirjana Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Ostalo Datum: 18. 05. 2011 Stran: 17

Mali delničarji so zdaj le tarča velikih investitorjev.

S trgovanjem na Ljubljanski borzi je bilo mogoče obogateti nekje do leta 1996, ko se je koncentracija moči vrtela okoli nekaj igralcev na kapitalskem trgu. Trgovali so z notranjimi informacijami, ki so bile težko dokazljive. Omenimo samo dve borznoposredniški hiši iz devetdesetih let: Dadas in Nika. Davorin Sadar in Branko Šušteršič, lastnika teh delniških družb sta uvrstila delnice na borzo. Da bi bil insiderski posel popoln, sta oba bila tudi borzna posrednika zase in za svoje stranke. Na nobeni borzi na svetu ni bilo takšne koncentracije moči posameznika skozi različne vloge, ki se izključujejo, konflikt interesov pa je bil imperativ trgovanja. Zato so mah vlagatelji dobili popolnoma izkrivljeno sliko delniškega trga. Menili so,da so lahko uspešni kot japiji. Namesto filozofije, kupujmo delnice, da bi lahko nekaj prihranili za hude čase, je pri nas bila prisotna miselnost: kupujmo delnice, da bomo hitro obogateli. Mali in naivni delničarji so kot japiji menili, da lahko obogatijo. Povsod po svetu so kot ovce, ki sledijo črednemu nagonu, ker nimajo niti znanja niti informacij, ki so pomembne za investiranje. Le redki borzni posredniki tudi dobro svetujejo, če pa že, to tudi dobro zaračunajo. Kako brati podatke podjetja, je najbolj pomembna informacija za male delničarje. Vzemimo primer delnice Nova KBM, ki imajo konstanten padec tečaja, tudi po uvrstitvi delnic na Varšavski borzi. Kdo je lahko profitiral z nakupom delnice? Samo veliki investitorji, ki so delnice kupili po diskontni ceni, mah delničarji te možnosti nimajo, ker nimajo denarja za nakup paketov delnic.

Kako omogočiti malim delničarjem, da ugodno prodajo delnice, ki so jih kupili? S tem bi se morala ukvarjati naša vlada, ki davčno ne spodbuja investiranja s pomočjo delnic in je kapital z davčnega vidika predrag. In za rast delnic je potreben svež kapital, torej gotovina, kajti prvo pravilo borznega poslovanja pravi, ne kupujte delnic z bančnimi posojili. Gotovina je danes zelo iskano blago.

Ali bodo delnice Nove KBM in tudi Nove LB nekoč donosne? Prav težko, kajti obe banki sta dokapitalizacijo morali izpeljati, ker toneta v blato slabih kreditov, delnic pa nista izdali za razvoj novih produktov in zaposlovanje novih strokovnjakov. V tem je bistvo problema.

Obstajajo tudi dobre delniške družbe, pa tečaji njihovih delnic padajo, ker je premalo denarja za nakup, naš trg je tudi premalo likviden. Samo nove izdaje delnic lahko delniškim družbam omogočajo razvoj, večinski delež pa bi morali imeti zaposleni v podjetju, ker je to dodatna motivacija za napredek družbe.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.