Pahor vztraja pri velikem logističnem holdingu

NatisniNatisni

Medij: Večer Avtorji: Jager Vasja Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: V žarišču Datum: 15. 01. 2011
Stran: 3

Predsednik vlade je znova poudaril, da združitve Luke Koper, Intereurope in Slovenskih železnic v holding ne bo brez privolitve njihovih uprav, nadzornih svetov in sindikatov, čeprav z izjemo SŽ v nobenem podjetju ne podpirajo zamisli svetovalca Hartmuta Mehdoma Tudi na drugi konferenci o združevanju ključnih slovenskih logističnih podjetij v krovni holding njegovi snovalci strokovni javnosti in vpletenim deležnikom niso predstavili niti enega konkretnega izračuna glede gibanja števila zaposlenih in predvsem načrtovanih sinergij, ki naj bi nastale z združitvijo.

Čeprav je predsednik vlade Borut Pahor poudaril pomen soglasja vodstev in zaposlenih v trojici podjetij z oblikovanjem velikega holdinga, pa so ti na svoje ogorčenje za podrobnosti o načrtih, glede katerih je včeraj tekla beseda, izvedeli šele iz dokumentov, ki so jih pridobili neposredno pred začetkom razprave.

S konsenzom naprej, konsenza pa ni

"Če uprave, sindikati in nadzorni sveti v teh predlogih ne bodo videli rešitve, temveč omejitev pri nadaljnjem razvoju, vlada ne bo sprejela odločitve o holdingu. A morda se bo takšna poteza slabo obrestovala," je zbrane opozoril premier Pahor. Toda z izjemo predstavnikov vodstva in zaposlenih na Slovenskih železnicah je bila večina do predstavljenih rešitev in predvsem mehanizmov njihove izvedbe močno zadržana, od sindikalistov, nadzornikov in uprav Intereurope in Luke Koper, do strokovnjakov na čelu z dekanjo Fakultete za pomorstvo in promet Elen Tvrdy in profesorjem Maksom Tajnikarjem z ljubljanske ekonomske fakultete in predstavniki združenj malih delničarjev.

Med ključnimi izraženimi pomisleki so bili ustreznost holdinške ureditve v odnosu glede na ostale modele povezovanja, prelivanje sredstev od dobro stoječih (Luka Koper) do podjetij s slabšimi izidi (Intereuropa in Železnice) in zmanjševanje števila zaposlenih.

Na del očitkov je poskušal odgovoriti Pahorjev posebni svetovalec, nekdanji direktor nemškega Deutsche Bahn Hartmut Mehdorn, ki je zatrdil, da "bo vsako od trojice podjetij samo zase le s težavo obstalo na trgu".

Bolj konkretni so bili strokovnjaki s koprske fakultete za management in z Inštituta za primerjalno pravo Pravne fakultete univerze v Ljubljani, ki so v gradivu, ki ga je naročilo ministrstvo za promet, skušali odgovoriti na ekonomska in pravna vprašanja, povezana z načrtovanim holdingom.

Kot je pojasnil Janez Šuteršič, ki se je s kolegi iz Kopra lotil ekonomskega vidika projekta, so ključna vprašanja naslednja: "Kakšen vpliv bi imel nov holding na delovanje konkurence, ali so pričakovane sinergije tudi dejansko dosegljive in kakšni so odnosi med posameznimi firmami, ki naj bi bile vključene v novo entiteto."

Odločitev najkasneje v treh mesecih

Med drugim je Šušteršič opozoril, da država še ni dokončno opredelila svojega stališča do predstavljene zamisli, in poudaril, da "holding ne bi smel biti namenjen pokrivanju obstoječih izgub Slovenskih železnic, zaradi česar je treba vnaprej zagotoviti jasno računovodsko ločitev poslovanja."

Bojan Bugarič z ljubljanske pravne fakultete pa je v osvetlitvi pravnih dilem izpostavil oblikovanje močnega regulatornega organa in poudaril, da vključitev Luke v morebitni holding ne bi pomenila odpovedi njene koncesijske pogodbe z državo. Dotaknil se je tudi iztiskanja malih delničarjev iz lastniške strukture Intereurope in Luke Koper, saj je popolno lastništvo države nujen pogoj za izpeljavo ambicioznih načrtov. Mali delničar je ob tem poudaril, da bi ti postopki državo "ob cenah, ki jih pričakujejo mali delničarji", stali okoli 200 milijonov evrov.

Kot je napovedal minister za promet Patrick Vlačič, bo vlada končno odločitev sprejela v roku od enega do treh mesecev, še prej pa bo njegov resor "vladi predlagal nekaj odločitev, s katerimi bo dokončno utrdila kapitalsko ustreznost Slovenskih železnic". Kot smo že poročali, gre za 134 milijonov evrov, ki jih bo država nakazala podjetju v sklopu vračila denarja, nenamensko prelitega iz vzdrževanja infrastrukture v letih 1985-1993.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.