Zasebni lastniki bodo tožili Premogovnik Velenje

NatisniNatisni

Medij: Finance Avtorji: T.S. Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Dogodki in ozadja Datum: 12. 07. 2010 Stran: 6

Na petkovi skupščini Premogovnika Velenje so delničarji izglasovali nasprotni predlog skoraj 80-odstotnega delničarja, državnega HSE. Mali delničarji, kijih zastopa Vladimir Bilič (med njimi je večina družb okoli Medvešek Pušnika), napovedujejo izpodbojno tožbo, poleg tega pa bodo prek okrožnega sodišča v Celju zahtevali, naj se v družbi izpelje posebna revizija, kot so jo zahtevali sami. »Zaradi posebne revizije smo tudi zahtevali sklic skupščine. O tem se sploh ni glasovalo, saj se je najprej glasovalo o nasprotnem predlogu. Ni izključeno, da bomo v nekaj dneh zahtevali vnovičen sklic skupščine,« pravi Bilič. Prek revizije želijo med drugim preveriti ustreznost cene, po kateri je Premogovnik Velenje premog prodajal povezani družbi Termoelektrarna Šoštanj (TEŠ) in s tem povezano morebitno oškodovanje delničarjev. Hkrati želijo tudi preveriti obseg morebitnega okoriščanja TEŠ in HSE. Po zdaj izglasovanem predlogu pa bo posebni revizor sicer preveril ustreznost cene in morebitno oškodovanje, ne pa morebitno okoriščanje TEŠ in HSE, razlaga Bilič.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.