univ. dipl. iur. Uroš Križanec (LL.M) - vodja Odbora malih delničarjev Gorenja pri Društvu MDS

NatisniNatisni

Uroš Križanec je leta 2007 diplomiral na ljubljanski pravni fakulteti z diplomskim delom »Obrambni mehanizmi delniških družb v primeru sovražnih prevzemov«. Po uspešno zaključenem študiju se je zaposlil v delniški družbi Delo Prodaja d.d., kjer je bil zaposlen v sektorju razvoja te družbe.

 
Konec leta 2007 se je vpisal na magistrski študij »Mednarodno gospodarsko pravo in globalizacija« na priznani evropski univerzi v Utrechtu na Nizozemskem, kjer je leta 2008 uspešno zagovarjal magistrsko nalogo z naslovom »Primerjava evropskih pravnih sistemov zaščite kapitala v delniški družbi«. Že v teku študija je pripravljal različne seminarje, med drugim tudi študijo »Prevzem delniške družbe Mercator d.d. s strani družbe Pivovarne Laško d.d.  in njenih povezanih družb«.
 
Po uspešno končanem magistrskem študiju se je zaposlil v priznani odvetniški pisarni Avbreht, Zajc & partnerji, sedaj pa svojo pot nadaljuje v Odvetniški družbi Sibinčič Križanec Medak v Ljubljani.
 
univ. dipl. iur. Uroš Križanec (LL.M)               e-pošta: krizanec@skupaj.si

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.